Search results

Jump to: navigation, search

Page title matches

Page text matches

 • ...ri ja Enontekiö sekä Sodankylän kunnan Lapin paliskunnan alue. Norjassa ja Ruotsissa vastaavasta saamelaisalueesta ei ole säädetty. </P> <P>{{Artikk ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  710 B (83 words) - 13:36, 26 September 2014
 • ...äsentä saamelaisneuvostoon, viisi Norjasta, neljä Ruotsista ja Suomesta ja kaksi Venäjältä. {{Kuvalinkki|77saamelkonf8.jpg|Saamelaisten 8. konferen ...en lipusta, kansallislaulusta ({{Artikkelilinkki|0514|kansallissymbolit}}) ja saamelaispoliittisista ohjelmista. </P>
  4 KB (397 words) - 09:50, 2 October 2014
 • ...nkistä ja aineellista kulttuuria, julkaisu-, kurssi- ja tutkimustoimintaa ja tiedottamista saamelaisista. 1934 ilmestyi <i>{{Artikkelilinkki|0319|Sápme ...teispohjoismainen pohjoissaamen ortografia hyväksyttiin. Toisaalta Norjan ja Ruotsin puolella tutkijat olivat sopineet omasta ortografiastaan jo 1947. S
  3 KB (344 words) - 08:32, 7 August 2014
 • ...eutena Venäjällä on lisäksi laajalle levinnyt viranomaisten mielivalta ja yleinen korruptio. Tundralla vallitsee lähes anarkia. </P> <P align="justi ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  3 KB (469 words) - 06:52, 9 November 2021
 • <p>1970- ja 80-luvulla perutetut paikallisyhdistykset:</p>
  4 KB (655 words) - 09:00, 24 November 2021
 • ...lla tasolla toimivia ovat muun muassa {{Artikkelilinkki|0539|taiteilija}}- ja <br> {{Artikkelilinkki|0318|nuorisojärjestöt}}. </P> {{Kuvalinkki|Pohjja ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  1 KB (124 words) - 12:56, 2 October 2014
 • ...ui Ruotsin {{Artikkelilinkki|15294|Jukkasjärvellä}}, kun Suomen, Ruotsin ja Norjan {{Artikkelilinkki|0521|saamelaiskäräjät}} julkistivat kaikkien ai ...ympäristöön liittyvissä kysymyksissä, Barentsin alueen yhteistyössä ja EU:ssa. Taustalla ovat YK:n julistama kansainvälinen alkuperäiskansojen v
  2 KB (262 words) - 09:54, 7 August 2014
 • ... kaudella. Ensimmäisen kauden puheenjohtajaksi valittiin John Allas Labba ja toiseksi kaudeksi Lars Vilhelm Svonni. </P> ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  8 KB (915 words) - 10:12, 9 November 2021
 • ...ittisia asioita ovat erityisesti maaoikeuteen, elinkeinoihin sekä kieleen ja opetukseen liittyvät kysymykset. Saamelaiskäräjät ovat perustaneet yhte <P> {{Artikkelilinkki|1327|maa- ja vesioikeudet}}</p>
  2 KB (193 words) - 08:12, 7 August 2014
 • ...n toimenpiteitä; lappalaisten tulevaisuuden turvaamiseksi taloudellisella ja sivistyksellisellä alalla. Mietinnössään komitea itse nimitti tutkittav ...kilö, jonka vanhempien tai toisen heistä kotikieli on tai on ollut saame ja joka, paitsi mikäli on kysymys pikku lapsesta tai mykästä, itsekin saame
  11 KB (1,437 words) - 11:27, 27 December 2021
 • ...8|Kielilainsäädäntö}}<BR><BR> {{Artikkelilinkki|0520|Saamelaiskomiteat ja -mietinnöt}} </P><BR> ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  2 KB (239 words) - 09:57, 9 November 2021
 • ...jältä. Sihteeristö toimii Koutokeinossa, aluksi Saamelaisinstituutissa ja vuodesta 1996 Norjan kielineuvoston yhteydessä. Hallinnollisesti kielilaut ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  1 KB (124 words) - 09:33, 24 November 2021
 • ...ja että YK:n ihmisoikeuksien julistus lukevat kielen (sukupuolen, 'rodun' ja uskonnon lisäksi) niihin ominaisuuksiin, joiden perusteella yksilöä ei s ...ville, sekä yhteisön sisäisissä kanssakäymisissä että koulutuksessa ja muualla yhteiskunnassa. </P> <P align="justify"> Vain pienellä osalla maai
  3 KB (438 words) - 13:56, 6 August 2014
 • ... tietyissä tilanteissa oli laaja ja rajoista melko riippumaton päätös- ja toimeenpanovalta, mikäli päätöksistä ei valitettu. </P> ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  1 KB (163 words) - 09:26, 4 April 2020
 • ...ikeus sisältää oikeuden omiin poliittisiin päätöksentekoprosesseihin ja omaan lainsäädäntömekanismiin. Ulkoinen itsemääräämisoikeus tarkoit ...tuu valtion vuosittain myöntämään määrärahaan. Sen on suunniteltava ja toteutettava toimintansa sille myönnetyn määrärahan puitteissa. Saamela
  4 KB (521 words) - 06:38, 9 November 2021
 • ... teattereiden yhteistyöelimenä sekä saamelaisteatterin työntekijöiden ja näyttelijöiden etuja ajavana järjestönä yli valtakuntien rajojen. </P> ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  2 KB (264 words) - 09:48, 9 November 2021
 • ...oimia maailman alkuperäiskansojen asioiden hyväksi. Neuvosto valmistelee ja järjestää {{Artikkelilinkki|0580|saamelaiskonferenssit}}. </P> ...rjestöistä siten, että Norjasta on viisi, Ruotsista ja Suomesta neljä ja Venäjältä kaksi jäsentä varajäsenineen. Suomestakin jäseneksi on val
  7 KB (859 words) - 14:01, 6 August 2014
 • ...n syystä, että työryhmän ja pysyvän foorumin mandaatit ovat erilaiset ja että työryhmää tarvitaan ihmisoikeuskontekstissa toimivana ihmisoikeusn
  4 KB (488 words) - 09:58, 27 December 2021
 • ...inkki|0210|kielipesä}}. Monet muut toimenpiteet pysähtyivät rahoituksen ja muunlaisten resurssien puutteeseen. </P> ...linkki|20140716163602|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot}}<BR><BR>
  2 KB (201 words) - 10:29, 26 November 2014
 • ...na tuli olla alkuperäiskansojen taloudellisen itsenäisyyden lisääminen ja itsemääräämisoikeuteen pyrkiminen. </P> ...t, joihin WCIP pyrkii. Itsemääräämisoikeus, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet sekä maaoikeudet ovat merkittäviä WCIP:n peria
  16 KB (1,977 words) - 11:42, 24 November 2014

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)