Saamelaiskäräjät

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelaiskäräjät

Sametinget, Sámediggi, joka neljäs vuosi vaaleilla valittavat saamelaisten edustukselliset elimet Norjassa (1989-), Ruotsissa (1993-) ja Suomessa (1996-). Jo 1972 Suomessa perustettiin vaaleilla valittava elin, Saamelaisvaltuuskunta, mutta saamelaiskäräjien perustaminen on suuri askel kohti saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa (kulttuuri-itsehallinto) saamelaisia itseään koskevissa asioissa. Saamelaiskäräjät on neuvoa-antava elin, koska käräjiltä puuttuu lainsäädäntövalta. Saamelaiskäräjälaissa on saamelaismääritelmä, jonka keskeisenä kriteerinä on kieli. Saamelaiskäräjien tärkeitä poliittisia asioita ovat erityisesti maaoikeuteen, elinkeinoihin sekä kieleen ja opetukseen liittyvät kysymykset. Saamelaiskäräjät ovat perustaneet yhteisen toimielimen, Saamelaisen Parlamentaarisen neuvoston.

maa- ja vesioikeudet

elinkeinot

kielilainsäädäntö

opetus

Saamelaisvaalit

Vaaliluettelo


Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Saami Parliament

The Saami Parliaments are progressive organs democratically elected every four years in Norway (since 1959), Sweden (1993 ) and Finland (1996). In Finland in 1972, a democratically elected body called the Saami Delegation was founded. This represented a great step towards self-determination (Cultural self-determination) in Saami-internal affairs. The Saami Parliaments are advisory bodies without legislative power. The Saami Parliament Acts of the three countries contain a definition of a Saami, the main criterion for which is language. This has supplanted the criterion of occupation, which was previously applied mainly in Sweden. Among the major political matters dealt with by the Saami Parliaments are questions relating to land and water rights, occupation and livelihood, linguistic and educational issues.

Saami parliamentary elections

Electoral roll for elections to the Saami Parliament

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,