Saamen kielilautakunta

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamen kielilautakunta

Saamen kielilautakunta perustettiin 1971 seitsemännessä Saamelaiskonferenssissa Jällivaarassa Ruotsissa. Lautakunnan tavoitteena on ollut alusta alkaen vastata kaikista saamen kieleen liittyvistä kysymyksistä, kielenhuollosta, terminologian kehittämisestä sekä kielilainsäädännöllisistä kysymyksistä. Suurin saavutus on ollut yhteispohjoismaisen pohjoissaamen ortografian valmistaminen. Uusi pohjoissaamen ortografia hyväksyttiin 1978. Lautakunnan jäsenet valitaan varajäsenineen, yksi kustakin kieliryhmästä, Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä. Sihteeristö toimii Koutokeinossa, aluksi Saamelaisinstituutissa ja vuodesta 1996 Norjan kielineuvoston yhteydessä. Hallinnollisesti kielilautakunta on kuulunut vuodesta 1996 saamelaiskäräjien yhteiselimen, Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston, alaisuuteen (vuoteen 1996 Pohjoismaiden saamelaisneuvoston alaisuuteen).

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Commitee for Saami Language

This organ was established in 1971 at the Seventh Saami Conference in Gällivare, Sweden. The aim of the Board has from the outset been to take responsibility for all questions regarding the Saami language, including matters of correct usage, development of terminology and language legislation. Its major achievement has been the creation of a common Nordic orthography for North Saami, which was officially adopted in 1978. The members of the Board and their deputies are appointed according to the principle of one per language group from Finland, Norway, Russia and Sweden. The secretariat is based in Kautokeino, operating initially in conjunction with the Saami Institute, and since 1996 with the Norwegian Saami Language Council. Administratively, until 1996 the Language Board operated under the Saami Council, but since then it has been under the auspices of the Saami Parliamentary Council, a joint organ of the Saami Parliaments.


Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,