Taiteilijayhdistykset

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Taiteilijayhdistykset

Saamelaistaiteilijat ovat järjestäytyneet pohjoismaisesti ajamaan omia ammattiasioitaan ja kohottamaan saamelaisidentiteettiä. Sámi Girječálliid Searvin (SGS; 1979), Saamelaiskirjailijoiden yhdistyksen tehtävänä on edistää saamenkielistä kirjallisuutta, sen kirjoittamista, kustantamista, julkaisemista ja muille kielille kääntämistä. Tehtävänä on myös edistää kirjailijoiden taloudellista tilannetta ja pohjoismaista tasa-arvoa sekä järjestää erilaisia kursseja ja seminaareja, kuten kirjoittajaseminaareja. Seminaarien tulokset ovat ilmestyneet kaunokirjallisina julkaisuina. Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS; 1979), Saamelaistaiteilijoiden yhdistys on saamelaiskuvataiteilijoiden ja käsityöntekijöiden yhdistys. Sen tehtävänä on edistää kuva- ja käsityötaiteilijoiden asemaa. Tavoitteena on saavuttaa ammatillinen tasa-arvo pohjoismaisella tasolla. Yhdistys on järjestänyt taidenäyttelyitä ja -tapahtumia, muun muassa seuraavat: Min otná dáidda 1980 Tromsassa, Sápmi eallá1981 kiertävänä näyttelynä, Vi er samer 1992 Kööpenhaminan kansallismuseossa, Sámi Dáidda 1994 Grönlannissa, Panamassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Karasjoella on ollut esillä myyntinäyttely vuodesta 1985. Järjestö julkaisi 1981 taidelehteä Čehppodat Áiti. Sámi Musihkkariid Searvi (1982), Saamelaismuusikkojen yhdistys on joikaajien, muusikkojen ja tekstintekijöiden ammattiyhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa muusikin tekijöiden työskentelymahdollisuuksia. Sámi Teahtersearvi (1980), teatteriyhdistys, toimii eri teattereiden yhteistyöelimenä sekä saamelaisteatterin työntekijöiden ja näyttelijöiden etuja ajavana järjestönä yli valtakuntien rajojen.

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot


Järjestöt


Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Organizations of artists

Saami artists had formed Nordic organizations to advance their professional concerns and to promote the Saami identity. Sámi Girječálliid Searvi (SGS; The Association of Saami Writers ) was founded in 1979 in order to promote Saami literature, its writing, publication and translation into other languages. it also aims to improve the economic situation of Saami writers and their to achieve for them a status of equality with other writers in the Nordic countries. It also organizes various courses and seminars, including seminars for writers the results of which have been published as works of literature. Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS; The Association of Saami Artists ) was founded in 1979. It is an organization of Saami painters and handicraft artists. Its aim is achieve equality at the Nordic level. it has organized art exhibitions and happenings, including Min otná dáidda Our present arts in Tromsø in1980, Sápmi eallá Saamiland Lives , a travelling exhibition in 1981, an exhibition Vi er samer We Are Saamis in the Danish National Museum in Copenhagen in 1992, Sámi Dáidda Saami Arts an exhibition which was put on in Greenland, Panama, Copenhagen and Oslo in 1994, and it has maintained a sales exhibition In Karasjok since 1985. The association published an art journal called Čehppodat Áiti in 1981. Sámi Musihkkariid Searvi The Association of Saami Musicians was founded in 1982 is a professional organization of juoiggus artists, musicians and lyricists. Its aim is to improve the work opportunities for musical artists. Sámi Teahtersearvi The Saami Theatre Association was established in 1980; it is a cooperative organ promoting the interests of Saami theatre workers and actors across national frontiers.


Organizations


Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,