Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto

Saamelaisten Parlamentaarinen Neuvosto perustettiin Karasjoella 2.3.2000. Aloite saamelaiskäräjien yhteisen organisaation perustamiseksi syntyi alkuperäiskansojen vuonna pidetyissä saamelaiskäräjien yhteiskokouksissa. Trondheimissa vietettiin helmikuun 6. päivänä 1997 pohjoismaisen järjestäytymisen 80-vuotisjuhlaa. Elokuussa 1997 juhla huipentui Ruotsin Jukkasjärvellä, kun Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjät julkistivat kaikkien aikojen yhteisen poliittisen ohjelmansa, jonka ytimenä ovat itsehallinto sekä itsehallinnon toteuttajana toimiva saamelaiskäräjien yhteinen elin.

Parlamentaarisen neuvoston työn tarkoituksena on muun muassa yhdenmukaistaa eri maiden saamelaispolitiikkaa sekä vahvistaa ja tehostaa demokraattisempaa osallistumista kansainvälisellä ja alueellisella tasolla. Neuvostolla on tärkeä rooli alkuperäiskansojen oikeuksien ajajana YK:ssa, kuten alkuperäiskansojen pysyvän foorumin aikaansaamisessa, alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen valmistelussa ja sen pikaisesti hyväksymiseksi saattamisessa sekä Arktisessa neuvostossa, erityisesti sen ympäristöön liittyvissä kysymyksissä, Barentsin alueen yhteistyössä ja EU:ssa. Taustalla ovat YK:n julistama kansainvälinen alkuperäiskansojen vuosikymmen 1995-2004, alkuperäiskansojen vuosi 1993 sekä saamelaisten nykyisen itsetietoisuuden kohoaminen.

Saamelaiset yhdessä muiden alkuperäiskansojen kanssa ovat luottavaisia tulevaisuuteensa, jota he edelleen rakentavat omien kansallisten ja kansainvälisten alkuperäiskansaliikkeidensä ja verkostojensa sekä poliittisten instituutioidensa kautta yhä muuttuvassa ja globalisoituvassa maailmassa. Heidän vuosituhantinen perinteinen tietämyksensä, esim. heidän ekologinen tietonsa otetaan entistä vakavammin huomioon eri kansainvälisissä yhteyksissä, kuten Euroopan Unionissa ja YK:ssa.

Saamelaisneuvosto

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Saami Parliamentary Council

Look the Finnish tab.
Saami Council

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,