Saamelaisvaltuuskunta

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelaisvaltuuskunta

Saamelaisvaltuuskunta (1972-1995), saamelaisten vaaleilla valittu elin, perustettiin ajamaan ja valvomaan Suomen saamelaisten etuja ja oikeuksia.

Ajatus Saamelaisvaltuuskunnan perustamisesta ja vaalien pitämisestä syntyi saamelaiskomiteassa, jonka valtioneuvosto asetti 1971 laatimaan kokonaisselvityksen saamelaisten sen hetkisestä tilanteesta. Komitea järjesti myös ensimmäiset vaalit (saamelaisvaalit). Koevaalit pidettiin 1972, ehdokkaita oli 43. Äänioikeutettuja saamelaisia oli noin 3000. Toiset vaalit pidettiin 1975, jolloin 35 ehdokasta kilpaili 20 valtuuskunnan paikasta. Sen jälkeen vaalit pidettiin neljän vuoden välein aina 1992 asti, josta alkoi valtuuskunnan viimeinen toimikausi. Valtuuskunta oli asetettu asetuksella ja sen asema hallinnossa oli ns. pysyvä komitea. Valtuuskunnalla ei ollut päätösvaltaa, sillä oli vain neuvoa-antava rooli. On sanottu, että ainoa asia, josta valtuuskunta saattoi päättää oli kokouksen ajankohta. Kokoukset tuli asetuksen mukaan pitää saamelaisalueella. Valtuuskunta yhdessä oikeusministeriön kanssa valmisteli saamelaisten kielilakia eli lakia saamen kielen käytöstä viranomaisissa, joka tuli voimaan 1992. Lakia pidetään ensiaskeleena kohti saamen kielen virallistamista. Lakia arvostellaan kuitenkin siitä, että saamelaisalueen viranomaisilta ei vaadita saamen taitoa, vaan saamen kielen käyttö viranomaisissa tapahtuu käännös- ja tulkkaustoimen kautta. Valtuuskunnan toiminta loi hyvän pohjan ja antoi tarpeellista kokemusta yhteisten asioiden hoitamiseen Saamelaiskäräjillä (1996-).

Kielilainsäädäntö

Saamelaiskomiteat ja -mietinnöt


Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Saami Delegation

Saami Delegation (1972 - 1995), an elected organ of the Finnish Saami whose task was to promote and safeguard the interests and rights of the Saami. The idea of establishing the Saami Delegation and holding elections for it arose in the Saami Committee, which was established by the Finnish Council of State (the cabinet) in 1971 to draft a comprehensive report on the current situation of the Saami. The committee also administered the first elections. A trial election was held in 1972 with 43 candidates and 3000 enfranchised Saami voters. A second election was held in 1974 with 35 candidates competing for twenty seats on the Delegation. Subsequently elections were held every four years up to 1992, when the Delegation's final term of office began. The Saami Delegation was a statutory organ, and its position in the administration was that of a standing committee. It had only an advisory role, without decision-making power. It has been said that the only thing that the Delegation could decide about was the time of the next meeting. According to the statute, the meetings had to be held in the Saami area. Together with the Ministry of Education, the delegation prepared the draft for the Language Act regulating the use of the Saami language in official transactions, which came into force in 1992. This act was considered to be the first step towards making Saami an official language. However, it was criticized because it did not require public officials working in the Saami area to have a command of the Saami language. Instead, the use of Saami in official transactions is affected by means of interpretation and translation. The activities of the Saami Delegation created a good basis and provided the necessary experience in dealing with public affairs for the creation of the Saami Parliament (1996 ).


Language legislation

Saami committees and reports

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,