Varhaisrautakausi

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Varhaisrautakausi

Varhaisrautakausi eli keraaminen rautakausi. Itäisen ja pohjoisen Fennoskandian kronologiassa esihistoriallinen periodi, joka kattaa vanhemman metallikauden jälkiosan (700 eKr...300 jKr). Aikavälillä 700...500 eKr itävenäläisen Ananinon kulttuurin piiristä lähtenyt voimakas kulttuurivirtaus kohdistuu itäiseen ja pohjoiseen Fennoskandiaan ja tekee rautametallurgian siellä tunnetuksi. Kuitenkin pronssia käytetään kirveiden raaka-aineena aina vuoden 500 vaiheille eKr. Pronssikirveiden muotoilu pohjautuu Anan'inon kulttuurin tyyppeihin. Itäisessä Fennoskandiassa tekstiilikeramiikka ja Anttilan keramiikka jäivät pois noin 500 eKr mutta Luukonsaaren ja Sirnihtan keramiikan valmistus jatkui periodin loppuun saakka. Pohjoisessa Fennoskandiassa Kjelmøyn keramiikka tulee vallalle, sen valmistus päättyy periodin lopulla. Löytöjen valossa aikavälillä 500 eKr...300 jKr kosketukset 'ulkomaailmaan' niukat. Kuitenkin ensimmäiset, kaikesta päättellen saamelaisia tarkoittavat kirjalliset tiedot, ajoittuvat tälle jaksolle. Kreikkalaisen Pytheaan (noin 325 eKr) tekemän tutkimusmatkan kuvauksesta (Valtamerestä) on säilynyt lainauksia, joista ilmenee, että hän on vieraillut kaukana pohjoisessa ja luultavasti saanut myös tietoja phinoi-kansasta. Cornelius Tacitus (98 jKr) kuvaa Germania-teoksessa Fenni-kansaa, ja Ptolemaios (noin 170 jKr) mainitsee phinnoi-kansan. Kaikesta päättäen kyse on finnejä eli saamelaisia tarkoittavasta kreikkalaistetusta ja latinalaistetusta nimityksestä. On syytä olettaa, että varhaiset finnejä koskevat tiedot tarkoittavat nimenomaan Pohjois-Skandinaviassa asuvia Kjelmøyn kulttuurin kannalla (Kjelmøy) olevia saamelaisten esivanhempia.

kronologia

Sisällysluettelo: Arkeologia

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Early Iron Age

Early Iron Age, also called the Ceramic Iron Age. A prehistoric period (Preshistoric Age) in the chronology of northern and eastern Fennoscandia which covers the latter part of the Early Metal Age (700 B.C.-A.D. 300). During the period 700-500 B.C., cultural influence emanating from the Ananino culture in eastern Russia spread into northern and eastern Fennoscandia, where it introduced iron metallurgy. Despite this, bronze continued to be used as a raw material for making axes until about 500 B.C. The design of bronze axes was based on types adopted from the culture. In eastern Fennoscandia, Textile Impressed and Anttila Ware disappeared c. 500 B.C., but the production of Luukonsaari and Sirnihta Ware continued up to the end of the period. In northern Fennoscandia, Kjelmøy ceramics came to predominate and continued to be produced till the end of the period. In the light of finds, contacts with ‘the outside world’ in the period 500 B.C.-A.D. 300 were few. Nevertheless, the first written information referring to what seem to be the Saami date from this period. Quotations from the description (On the Ocean) of his voyage of exploration by the Greek Pytheas have survived; they show that he travelled to the far north, where he probably learnt about a people he called the Phinoi. Cornelius Tacitus wrote in A.D. 98 about a tribe called the Fenni in his work ‘Germania’, and Ptolemy also mentions a people called the Phinnoi in c. A.D. 170. Apparently, these names are Greek and Latin forms for the ‘Finns’, meaning the Saami. There is reason to suppose that the early records that refer to the ‘Finns’ meant the forefathers of the Saami, who represented the Kjelmøy culture in northern Scandinavia.

chronology

Table of contents: Archaeology

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den