Fennoscandia

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Fennoskandia

Moniulotteinen niemimaa, jonka Karjalan-, Aunuksen- ja Äänisenkannas yhdistävät (Itä-)Euroopan mantereeseen. Valtiollisesti Fennoskandia jakautuu Norjan, Ruotsin, Suomen sekä Venäjän kesken. Historiallisella ajalla saamelaiset ovat asuttaneet itäistä ja pohjoista Fennoskandiaa, joka on ensyklopedian keskeinen kiinnostuksen kohde. Itäisen ja pohjoisen Fennoskandia välinen raja kulkee Perämeren Kemistä Vienanmeren Kantalahteen. Siten itäinen Fennoskandia käsittää pääosan Suomea ja Venäjältä Karjalan tasavallan, ja pohjoinen Fennoskandia käsittää Norjan pohjoisosan läänit Nordland, Troms ja Finnmarken, Ruotsin pohjoisosan läänit Västernorrland, Jämtland, Västerbotten ja Norrbotten, Suomen Lapin läänin sekä Venäjän Murmanskin alueen.

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Fennoscandia

A multiple peninsula connected to the continent of (eastern) Europe by the Karelian, Olonetsian and Onegan isthmuses. Fennoscandia is divided into the states of Norway, Sweden, Finland and Russia. In the Historical Age, the Saami have lived in northern and eastern Fennoscandia, which is main focus of this encyclopaedia. The border between eastern and northern Fennoscandia runs from Kemi on the Gulf of Bothnia to the Kandalaksha Gulf on the White Sea. Thus eastern Fennoscandia comprises most of Finland and the Karelian Republic of Russia, and northern Fennoscandia the northern Norwegian provinces of Nordland, Troms and Finnmark, the provinces of northern Sweden (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten and Norrbotten, the Finnish province of Lappi (Lapland) and the Murmansk region in Russia.

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den