Svenska Samernas Riksförbund -yhdistys

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Svenska Samernas Riksförbund -yhdistysMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Svenska Samernas Riksförbund Society

Ruota Sámiid Riikkasearvi (RSR)/Svenska Samernas Riksförbund (SSR) National Union of the Swedish Saami was founded in Jokkmokk in 1950. It is today the leading Saami organization in Sweden. It administers and represents all the reindeer grazing areas. RSR has prosecuted numerous cases against the state, the best-known of which was the Tax Fell Case . This concerned the right of the Saamis to their traditional usufructuary lands in the tax fells in the northern parts of the region of Jämtland, to which, according to RSR, the Saami had a better claim than the Crown. The case dragged on for fifteen years, from May 1966 to January 1981, when the Swedish Supreme Court rejected the claims of the Saami. The secretariat of RSR is located in Jokkmokk.

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Svenska Samernas Riksförbund

Svenska Samernas Riksförbund, numera Sámiid Riikkasearvi / SSR, samisk organsiation, bildad 1950, och har de flesta samebyar och ett stort antal sameföreningar som medlemmar. Förbundets uppgift är att "tillvarataoch främja de svenska samernas ekonomiska, sociala,rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling" Det årliga landsmötet är högsta beslutande organ.

1962 anställdes en ombudsman, kring vilken byggdes upp ett kansli i Stockholm. Kansliet finns numera i Umeå. Verksamhetenm finansieras utöver medlemsavgifter till största delen av medel från Samefonden. SSR utger sedan 1983 skriftserien "Sápmi".

förbundets www-sidor

Se också Boazoeaiggat oktavuohta

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska