Valtakunnalliset järjestöt

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Valtakunnalliset järjestöt

Valtakunnalliset järjestöt toimivat pääasiassa Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa ei ole onnistuttu useista yrityksistä huolimatta perustamaan edustavaa valtakunnallista järjestöä. Nykyisin useimmat yhdistykset toimivat myös saamelaiskäräjävaaleissa puolueina. Norjassa on voimakkaita isoja järjestöjä: Norgga Boazosámiid Riikkasearvi (NBR), Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL?), Norjan poronhoitaja-saamelaisten valtakunnallinen järjestö, Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR), Norske Samernas Riksforbundet, Norjan saamelaisten valtakunnallinen yhdistys; Ruotsissa Ruoŧa Sámiid Riikkasearvi (RSR) Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Ruotsin saamelaisten valtakunnallinen yhdistys, Same Ätnam, Landsförbundet Svenska Samer (LSS) ja Sáminuorra ja Boazoeaiggat oktavuohta (BEO) Renägarförbundet ja Suomessa Suoma sámiid Guovddášsearvi (SSG).Kansalliset saamelaisjärjestötPaikalliset järjestöt

Pohjoismaiset järjestöt

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

</div>
Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

<p>Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,