Johdanto

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelaiskulttuurin ensyklopedian artikkeleissa käsitellään saamelaiskulttuurille ominaisia ilmiöitä eri artikkelisivujen kautta. Pääset tutustumaan sisältöön sisällysluettelon kautta, josta artikkelit löytyvät aihekokonaisuuksina. Ensyklopedian artikkelit on kirjoitettu pääsääntöisesti 2000-luvun alussa, ja sivustoa on päivitetty v. 2021, mutta artikkeleissa olevaa tietoa ei kuitenkaan enää aktiivisesti päivitetä. Ensyklopedia toimii tietopankkina, josta voi etsiä tietoa saamelaiskulttuuriin liittyen.


The articles in the Encyclopaedia of Saami culture present the cultural concepts and terms that are characteristic to Saami culture. You can browse the Encyclopaedia through table of contents, where the articles are collected in different themes. The articles were primarily written in the beginning of the 21st century and the Encyclopaedia was last updated in 2021. Nevertheless, the information in the articles is not actively maintained today, and the Encyclopaedia works as database of information on Saami culture.