Vierra (kenkäheinäkerä)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Vierra (kenkäheinäkerä)

xxxxxxx

Perinteisissä saamelaisissa nahkajalkineissa (esim. gállot) on käytetty sukkien asemasta (tai joskus ohellakin) pehmikkeenä ja lämmikkeenä kenkäheiniä (pohjoissaameksi gámasuoinnit). Parasta kenkäheinää saatiin lapinsarasta (Carex lapponica). Loppukesällä kenkäheinää kerättiin talven varalle, ja kuivatut ja pehmitetyt kenkäheinät punottiin keriksi tai renkaiksi, joissa niitä säilytettiin. Kenkäheinäkerän nimitys on pohjoissaamessa (suoidne)vierra, ja sana tunnetaan useimmista saamelaiskielistä (esim. eteläsaamen vïere, luulajansaamen vierra, inarinsaamen vierâ). Pohjoissaamessa sanalla on myös variantti fierra, jolla on lisäksi merkitys 'ahkion kaari'. Jälkimmäinenkin merkitys sanalla on laajalti muissakin saamelaiskielissä, ja luulajansaamessa sanalla on lisäksi merkityset 'suksen sompa' ja 'pyöreä laakso'.

Sanaa on merkityksessä 'kenkäheinäkerä' verrattu norjan murteiden sanaan kvere 'pesimenä käytetty oksakimppu', mutta todennäköisemmin kaikki puheena olevat merkitykset juontuvat merkityksestä 'kaareva, pyöreä, vierivä', mikä liittää sanat saamen verbin fierrat 'vieriä, kieriä, suistua' ja sen suomalaisen vastineen vieriä, vierrä yhteyteen. Samaan yhteyteen kuuluvat vielä pohjoissaamen fierran 'vyöryvä hiekkamella; virran mukana siirtyvä hietikko' samoin kuin eteläsaamen vïere 'jyrkkä rinne', luulajansaamen vierra 'harjanne', koltansaamen viõrr 'harju, tieva' (suomen sanojen vieremä 'joen tai mäen rinne', vieri 'syrjä, reuna' vastineita).

Kenkäheinien kuivausta tikkailla.

Kenkäheinää ja nutukkaat Marja ja Antti Näkkälän kotona Näkkälässä 1/1992.

Lisäkuvia:

  • suk260_5.jpg, Kolttien tupa, edessä oksaseipäistä tehty teline (suongeri) jossa on kenkäheinävihkoja kuivamassa. Kolttaköngäs, Petsamo.
  • suk902_10.jpg, Inari, Lusmaniemi. Kenkäheinää pehmitetään.
  • suk925_120.jpg, Inari. Kenkäheinien täyttö.

Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Vierra (a bunkh of hay used in shoes)

In the traditional Saami leather ??shoe/boot (gállot), instead of (or sometimes in addition to) socks, a lining of straw (North Saami gámasuoinnit) was used for comfort and warmth. The best straw for lining boots was obtained from sedge (Carex lapponica). The sedge was collected in late summer for the winter, and the dried straw was twisted into balls or ??into rings in which the balls were kept. The name for a ball of boot leather in North Saami is (suoidne)vierra, and corresponding forms are found in most of the Saami languages (e.g. South Saami vïere, Lule Saami vierra, Inari Saami vierä). In North Saami there is a variant form fierra, which also means rib of a sledge. The word also has the latter meaning in several other Saami languages, and in Lule Saami the corresponding form also means ring of a ski pole basket or round valley.

In the sense of ball of hay for boot lining the word has been related to the Norwegian dialect word kvere a bunch of twigs for scrubbing, but most probably all these meanings come from the sense arched, round, rolling, which would relate the words to the Saami verb fierrat to roll, fall and its Finnish equivalents vieriä to roll and vierrä ?? Also related are North Saami fierran a rolling bar of sand; an expanse of sand carried by water, South Saami vïere a steep slope, Lule Saami vierra a ridge and Skolt Saami viõrr a ridge, ??tieva (corresponding to the Finnish vieremä a river bank or hillside, vieri side, edge ).

JSY 530 Heinankuivaus.jpg

0-919 IV-3 Kenkäheinää.jpg

suk260_5.jpg, Kolttien tupa, edessä oksaseipäistä tehty teline (suongeri) jossa on kenkäheinävihkoja kuivamassa. Kolttaköngäs, Petsamo.
suk902_10.jpg, Inari, Lusmaniemi. Kenkäheinää pehmitetään.
suk925_120.jpg, Inari. Kenkäheinien täyttö.
Table of contents: Etymology

Table of contents: Living and household, clothing etc.

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,,