Väki

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Väki

Väki-termi on kansanuskon tutkimuksessa usein käytetty oppisana, jota kansainvälisesti vastaa lähinnä polynesiankielestä lainattu 'mana'. Väki-termillä on kaksi merkitystä. Laajemmassa merkityksessä se viittaa kaikkeen siihen tuonpuoleiseen (pyhä) voimaan, jota kansan käsityksen mukaan sisältyy moniin, varsinkin tavanomaisesta poikkeaviin ja voimakkaita tunneassosiaatioita herättäviin esineisiin ja asioihin. Tällaisia voivat olla mm. karhu (karhukultti), käärmeet, eräät metallit kuten rauta, ukkonen sekä hyvin tyypillisesti kaikki kuolemaan ja vainajiin liittyvä (ruumiin jäännökset, ruumiinpesuvesi jne.) tai niihin esim. mustan värin tai yön/pimeyden kautta assosioituva (kuten lepakko tai maamyyrä). Suppeammassa merkityksessä puhutaan erityisesti kuolleiden ruumiisiin ja kuolemiseen liittyvästä väestä, joka koostui yksilöllistä identiteettiä vailla olevien vainajaolentojen joukosta. Kuoleman lähestyessä tämä kalmanväki muodosti eräänlaisen tuonpuoleisen vastaanottojoukon: se kerääntyi kuolevan ympärille ja jäi ruumin luokse oleilemaan. Tällä on yhteys ruumiin väkeen sanan laajemmassa merkityksessä. Väkeen sisältyi sekä uhka että mahdollisuus. Tavallista ihmistä se saattoi vahingoittaa, mutta tietäjät ja muut sielullisesti vahvat väekkäät ihmiset kykenivät värväämään kaikkinaista väkeä käyttöönsä ja kanavoimaan sen voimaa mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Väen yleisluonteisuutta kuvastaa se, että esim. kuoleman väkeä saatettiin käyttää yhtä lailla niin vahingoittamis- kuin parantamistarkoituksiin.


Sisällysluettelo: Muinaisusko, mytologia ja folklore

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Force

Väki is special Finnish technical term somewhat corresponding to the internationally used 'mana' (which is originally a Polynesian word). Väki/mana is used generally used by anthropologists in studies of folk religion. In connection to Saami folk beliefs, väki has two meanings. In its wider sense väki refers to all the numinous force of the other world (Sacred) which according to popular belief is attached to many objects and phenomena that are out of the ordinary and that arouse powerful associations. Such things include the bear (Bear cult), snakes, some metals such as iron, thunder and very typically everything connected with death and the dead (the remains of a dead person, the water used to wash a cadaver, and so on) or for example anything that was associated with them through the colour black or night or darkness (like a bat or a mole). In a narrower sense, it refers particularly to the power attached to death and the dead. With the approach of death, this väki of death gathered around the dying person and took up residence in her or his body. This is connected with the väki of the body in a wider sense of the word väki, which also meant people. This force presented both a threat and an opportunity: it could harm an ordinary person, but seers and other spiritually strong persons (i.e. those who possessed väki) could exploit all kinds of väki for their own ends and channel its force to accomplish a vast range of ends. This diverse nature of väki is illustrated by the fact that it could be employed equally to harm and to cure people.

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,