Browse wiki

Jump to: navigation, search
Sameskolor
Id 0239  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Lars Thomasson +
Otsikko Sameskolor +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Sameskolor + , Sameskolor + , Sameskolor + , Sameskolor + , Sameskolor + , Sameskolor + , Sameskolor +
Categories Utbildning  + , Artikeln på svenska  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 24 marraskuu 2021 10:13:40  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> Sameskola, statl<P align="justify"> Sameskola, statlig skola för samebarn, vid sidan av den kommunala grundskolan, med likvärdig utbildningsväg och avsedd att var i bruk så länge samerna själva önskar det. Ett nytt alternativ är integrerad samisk undervisning i den kommunala grundskolan, liksom hemspråksundervisning i samiska,där det går att ordna. </P> <P align="justify"> År 1980 anförtroddes sameskolans ledning åt en särskild styrelse, utsedd av regeringen och med samisk representation och ordförandeskap. Sedan Sametinget inrättats utser det ensamt styrelse. Sameskolstyrelsens kansli är förlagt till Jokkmokk. </P>ansli är förlagt till Jokkmokk. </P>  +
hide properties that link here 
Sameskolor + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.