Browse wiki

Jump to: navigation, search
Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola),
Id 0227  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Olavi Korhonen +
Otsikko Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + , Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), +
Categories Artikeln på svenska  + , Utbildning  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 20 elokuu 2014 12:28:17  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> Samernas utbildn<P align="justify"> Samernas utbildningscentrum, som har det samiska lulesamiska namnet <i>Sámij åhpadusguovdásj</i>, är placerat i [[Jåhkåmåhkke|Jokkmokk]]. Centret är en efterföljare till Samernas folkhögskola, <i>Sámij Álmmukallaskåvllå</i>, som grundades av [[Missionshistoria|Svenska missionssällskapet]], Svenska kyrkan och samerna och började sin verksamhet läsåret 1942/43. Fram till läsåret 1968/69 tog skolan bara in samer som elever. Verksamheten var länge koncentrerad till traditionella folkhögskolekurser och slöjdkurser, senare även till kurser i ekologi, renskötsel, samisk kultur och samiskt språk. Huvudman är en stiftelse där [[Svenska Samernas Riksförbund|Svenska samernas riksförbund]],Riksorganisationen Same Ätnam och Jokkmokks kommun ingår. Undervisningen i [[Lulesamiska|lulesamiska]] på svensk sida har haft sin koncentration till folkhögskolan och fortsätter nu med kontinuerliga kurser vid utbildningscentret. </P> <P> [[Same-Ätnam -sällskapet|Same Ätnam]] <BR> </P>skapet|Same Ätnam]] <BR> </P>  +
hide properties that link here 
Samernas utbildningscentrum (f.d. Samernas Folkhögskola), + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.