Browse wiki

Jump to: navigation, search
Samefonden
Id 05122  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Lars Thomasson +
Otsikko Samefonden +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Samefonden + , Samefonden + , Samefonden + , Samefonden + , Samefonden + , Samefonden + , Samefonden + , Samefonden +
Categories Artikeln på svenska  + , Politik och organisationer  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 31 joulukuu 2014 09:34:15  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> <i>Samefon<P align="justify"> <i>Samefonden</i>, central fond med syfte att främja och stödja rennäringen, den samiska kulturen och samiska organisationer. Regeringen bestämmer årligen det högsta belopp, som får tas ut, och medlen förvaltas av Kammarkollegiet. </P> <P align="justify"> Samefonden bildades 1971 genom omvandling av dåvarande Statens lappfond, som bildats 1943 av fyra äldre fonder. Medlen tillförs i huvudsak genom upplåtelser av nyttjanderätt (t.ex. jakt och fiske) samt ersättningar vid skada eller olägenhet för renskötseln eller vid ingrepp enligt vattenlagen. Fonden har genom minskade inkomster och penningvärdets fall försvagats. (Den samlade behållningen 1998 var drygt tjugoen och en halv miljon kronor). </P> <P align="justify"> Vid omorganisationen 1971 inrättades en särskild styrelse för fonden, också med samisk representation. Beslut om organisations- och kulturbidragen fattades tidigare av en samisk kulturdelegation inom fonden, men hanteras numera av Sametinget. </P><BR>umera av Sametinget. </P><BR>  +
hide properties that link here 
Samefonden + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.