Browse wiki

Jump to: navigation, search
Samebyar
Id 0762  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Lars Thomasson +
Otsikko Samebyar +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Samebyar + , Samebyar + , Samebyar + , Samebyar + , Samebyar + , Samebyar + , Samebyar + , Samebyar +
Categories Artikeln på svenska  + , Näringar och transport  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 5 tammikuu 2017 18:40:41  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"><i>Samebyar<P align="justify"><i>Samebyar</i>, renskötselområden och samfälligheter för samer, som juridiska personer ett slags ekonomiska föreningar med ansvar för renskötseln. I Sverige finns (1999) 43 fjäll- och skogssamebyar och 8 koncessionssamebyar. Begreppet sameby infördes i 1971 års rennäringslag och ersatte då det tidigare begreppet lappby . Den geografiska indelningen görs av respektive länsstyrelse främst med hänsyn till betestillgång. Medlemskap i sameby förutsätter som huvudregel ett aktivt deltagande i renskötseln, i vilken också ingår alla naturarättigheter (jakt och fiske m.m.). Majoriteten av samerna tillhör av naturliga skäl inte sameby, vilket medfört en begreppsuppdelning av samebefolkningen i renskötande och icke-renskötande samer. </P> <P align="justify"> Samebyarna skall särskilt ansvara för att renskötseln bedrivs på ekonomiskt bästa sätt. Den företräder också medlemmarnas intressen i övrigt. </P> <P align="justify"> Med åretruntmarker avses de områden inom samebyns fasta gränser där renskötsel får bedrivas hela året om. Fjällsamebyarna har sina åretruntmarker i fjäll och skogsområden ovanför odlingsgränsen (i Norrbottens och Västerbottens län) eller på renbeteesfjällen (Jämtlands och Dalarnas län). Skogsamebyarna har sina marker i huvudsak utanför fjällområdet och nedanför odlingsgränsen. Koncessionssamebyar finns i Tornedalen och i Kalixälvens dalgång, där den som är same kan få tillstånd (koncession) att bedriva renskötsel året om nedanför lappmarksgränsen. Markägare har där uppplåtit sina fastigheter för renskötsel i utbyte mot att de själva får ha ett antal s.k. skötesrenar i vård hos renskötande samer. </P> <P align="justify"> De s.k. sedvanelanden (vinterbetesmarker) ligger mellan odlingsgränsen och kusten (Norrbottens och Västerbottens län) samt utanför renbetesfjällen (Jämtlands, Västernorrlands och Dalarnas län). Där får samerna enligt gammal sedvana vinterbeta sina renar 1 oktober – 30 april. För denna sedvanerätt finns inga fasta gränser, och flera tvister om sedvanerätten pågår vid svenska domstolar. </P> <P align="justify"> Några samebyar har svenskt renbete i Norge sommartid och norskt renbete i Sverige vintertid. Sådan betning över gränserna regleras genom en särskild renbeteskonvention. </P><BR> renbeteskonvention. </P><BR>  +
hide properties that link here 
Samebyar + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.