Browse wiki

Jump to: navigation, search
Liikutukset
Id 0908  +
Kieli suomi  +
Kirjoittaja Risto Pulkkinen +
Otsikko Liikutukset +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset + , Liikutukset +
Categories Kristinusko ja kirkko  + , Suomenkieliset artikkelit  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 18 elokuu 2014 06:52:25  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> "Liikutuksilla",<P align="justify"> "Liikutuksilla", saam. "<i>lihkadusat</i>", tarkoitetaan lestadiolaisuudessa esiintyviä voimakkaita tunnepurkauksia, jotka liittyvät hengellisiin kokemuksiin, erityisesti vahvoihin armonkokemuksiin. Liikutuksille ovat ominaisia usein itkunsekaiset äännähdykset ja huudahtelut - mistä juontuu lestadiolaisten pilkkanimi "hihhulit" - sekä tahdosta riippumattomat liikkeet, jopa tanssahtelu. Erityisesti liikkeen alkuvaiheissa ne esiintyivät voimakkaina ja niillä oli vähintään puoliekstaattinen luonne. Myös täydellistä tajunnan menetystä ja tajuttomuuden aikana saatuja ilmestyksiä esiintyi liikkeen alkuaikoina. Kysymyksessä ovat samantapaiset ilmiöt, joita vielä vahvempina esiintyi lestadiolaisuutta edeltäneissä Pohjoiskalotin kansanherätyksissä, erityisesti [[Čuorvut-liike|<i>Čuorvut</i>-liikkeessä]] ja [[Viklundin herätys|Viklundin herätyksessä]]. Lestadiolaisuudessa ensimmäiset liikutuksiin joutuneet liikkeen kannattajat olivat saamelaisia. Pohjoisen ekstaattisia ilmiöitä tutkineen Guttorm Gjessingin mukaan liikutukset ovat olleet ratkaisevasti tavallisempia saamelaisten, nimenomaan saamelaisnaisten, kuin suomalaisten tai varsinkaan skandinaavien parissa. Skandinaavisilla lestadiolaisilla niitä ei Gjessingin mukaan tavata juuri lainkaan. Ilmiö on tutkimuskirjallisuudessa usein liitetty ns. [[Arktinen hysteria|arktiseen hysteriaan]]. Selitys ei kuitenkaan ole kovin vakuuttava, koska samantapaisia hurmoksellisia ilmiöitä on esiintynyt myös esim. Etelä-Suomen herätysten yhteydessä, ja horrossaarnaajia on tavattu kaikkialla Suomessa. Ekstaattinen uskonnollisuus ei lisäksi millään muotoa ole pelkästään pohjoisen oloille tyypillinen ilmiö. Vaikka hurmoksellisia ilmiöitä ei esiinny pelkästään saamelaisten parissa, voidaan kuitenkin olettaa shamanististen kokemusten vuosituhantisen tradition saattaneen madaltaa kynnystä myös kristillisten hurmostilojen kokemiseen. Naisten vahvempi osuus lestadiolaisten liikutusten kokemisessa voidaan uskontososiologisesti selittää sen naisille antamalla uskonnollisella vaikutusmahdollisuudella muutoin patriarkaalisessa kristillisessä kulttuurissa. </P> <BR> [[Sisällysluettelo: Kristinusko ja kirkko|Sisällysluettelo: Kristinusko ja kirkko]]<BR><BR>ristinusko ja kirkko]]<BR><BR>  +
hide properties that link here 
Liikutukset + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.