Browse wiki

Jump to: navigation, search
Lappkodicillen
Id 0519  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Lars Thomasson +
Otsikko Lappkodicillen +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Lappkodicillen + , Lappkodicillen + , Lappkodicillen + , Lappkodicillen + , Lappkodicillen + , Lappkodicillen + , Lappkodicillen + , Lappkodicillen +
Categories Artikeln på svenska  + , Politik och organisationer  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 7 elokuu 2014 06:52:28  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> "Förste bihang e<P align="justify"> "Förste bihang eller Codecil till Gränsse Tractaten", tillägg till gränstraktaten 1751 mellan Sverige och Danmark-Norge, som reglerade samernas renskötsel över den nya riksgränsen som då fastställdes. </P> <P align="justify"> Senare regleringar av renskötseln över riksgränsen, bl.a. 1883 års gemensaam norsk-svenska lagstiftning, renbeteskonventionen i samband med unionsupplösningen 1905 samt 1919 års renbeteskonvention, trädde alla i kodicillens ställe. Men om dessa och senare förhandlingsresultat upphörde, skulle man ytterst falla tillbaka på 1751 års kodicill. Mot den bakgrunden är 1751 års kodicill ett viktigt dokument för samerna, ofta benämnd samernas Magna Charta. </P> <P align="justify"> I dag regleras betesutnyttjandet över riksgränsen av 1972 år renbeteskonvention, som gäller till 2002, men som förlängts ytterligare tre år (till 1 maj 2005). Då förutsättes den nya, av 1997 års svensk-norska renbeteskommission , föreslagna renbeteskonventionen träda i den nu gällande konventionens ställe. </P> gällande konventionens ställe. </P>  +
hide properties that link here 
Lappkodicillen + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.