Browse wiki

Jump to: navigation, search
Ensyklopedian tausta ja tavoitteet
Id 20141209130432  +
Kieli suomi  +
Otsikko Ensyklopedian tausta ja tavoitteet +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Ensyklopedian tausta ja tavoitteet + , Ensyklopedian tausta ja tavoitteet + , Ensyklopedian tausta ja tavoitteet + , Ensyklopedian tausta ja tavoitteet + , Ensyklopedian tausta ja tavoitteet + , Ensyklopedian tausta ja tavoitteet + , Ensyklopedian tausta ja tavoitteet +
Categories Suomenkieliset artikkelit  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 30 joulukuu 2021 09:50:05  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. __NOTITLE__ <P align="justify">Saame__NOTITLE__ <P align="justify">Saamelaiskulttuurin ensyklopedian hankkeen nykyisiä jäseniä (2020–) ovat Irja Seurujärvi-Kari (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto), Hanna Guttorm (FT, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto), Jelena Porsanger (FT, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto ja RiddoDuottarMuseat), Ilona Kivinen (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto) ja Pirjo Kristiina Virtanen (apulaisprofessori, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto). Ensyklopediaa on päivitetty v. 2021, mutta artikkeleissa olevaa tietoa ei enää aktiivisesti päivitetä, vaan ensyklopedia toimii tietopankkina, josta voi etsiä tietoa saamelaiskulttuuriin liittyen.</p> <P align="justify">Vaikka muista kulttuureista on ilmestynyt merkittäviä tietosanakirjoja (mm. teokset <i>Encyclopaedia of Aboriginal Australia</i> v. 1994, <i>Finland, a cultural encyclopedia</i> v. 1997 ja <i>Norrlands uppslagsbok: ett uppslagsverket på vetenskaplig grund om den norrländska regionen</i> v. 1993–1996), ei aikaisemmin ole laadittu yhtään vastaavaa ensyklopediaa, joka sisältäisi monipuolista tietoa saamelaiskulttuurista. Saamelaiskulttuurin ensyklopedia on tarpeellinen niin kansainväliselle tutkijayhteisölle, viranomaisille ja kulttuurityöntekijöille, kuin myös eri alojen opettajille, opiskelijoille sekä saamelaisille itselleen.</p> <P align="justify">Artikkelit on kirjoitettu pääsääntöisesti 2000-luvun alussa suomeksi ja englanniksi, joitakin myös ruotsiksi. Aihepiirin laajuuden vuoksi ensyklopedia ei pysty kattamaan kaikkia eri saamelaiskulttuurin osa-alueita artikkeleissaan, mutta tietokanta antaa kattavan kuvan tärkeimmistä teemoista.</p> <P align="justify">Saamelaiskulttuurin ensyklopedia julkaistiin alun perin painettuna vuonna 2005 nimellä Saamelaiskulttuurin ensyklopedia - The Saami: A Cultural Encyclopaedia ja sille myönnettiin valtion julkistamispalkinto seuraavana vuonna. Kirjaversio on kattava, ja se koostuu n. 4000 hakusana-artikkelista.</p> <P align="justify">Saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke sai alkunsa Helsingin yliopistossa v. 1993 aloitetussa saamentutkimuksen opintokokonaisuudessa, josta vastasi useiden laitosten edustajista koostuva työryhmä. Kirjaprojektia alettiin suunnitella vuonna 1998, ja sille myönnettiin kaksivuotinen EU-rahoitus vuonna 2001. Hankkeen suorittamispaikka oli suomalais-ugrilainen laitos Helsingin yliopistolla, ja yhteistyökumppaneina toimivat Tromssan yliopiston humanistisen tiedekunnan saamen osasto, Uumajan yliopiston arkeologian ja saamen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Álgu-hanke (Saamelaiskielten etymologinen tietokanta) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Ensyklopedia julkaistiin kirjan muodossa vuonna 2005 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.</p> [[File:irjan-tyo-02.jpg|400px|thumb|Saamelaiskulttuurin ensyklopediaprojektin alkuperäisen toimituskunnan ja työryhmän jäseniä. Vas. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.<BR>Projektin kokous suomalais-ugrilaisella laitoksella Helsingin yliopistossa joulukuussa 2002.]] <P align="justify">Alkuperäisen toimituskunnan jäsenet olivat Christian Carpelan (arkeologia, historia, etnografia; Helsingin yliopisto), Ulla-Maija Forsberg (saamen kieli; Helsingin yliopisto), Risto Pulkkinen (uskonto ja lappologinen tutkimus, Helsingin yliopisto), Irja Seurujärvi-Kari (projektin johtaja, aihealueina koulutus, yhteiskunnalliset olot, nykykulttuuri, elinkeinot ja ympäristö; Helsingin yliopisto), Jelena Porsanger (perinteinen hengellisyys ja traditiot, kirjallisuus; Tromssan ja Helsingin yliopistot), Olavi Korhonen ja Mikael Svonni (Ruotsin saamelaisasiat, paikannimet ja alueet; Uumajan yliopisto) sekä Lars-Dan Beck (tietokantasovellus; Helsingin yliopisto).</p> <P align="justify">Ensyklopedian lähtökohtana ja innoittajana oli saamelaisten omaleimainen kulttuuri sekä saamelaisia kohtaan lisääntynyt kiinnostus eri puolilla maailmaa. Eri alojen tutkijat sekä matkailijat ja kirkonmiehet olivat varhaisista ajoista alkaen kiinnostuneet saamelaisista, joiden kulttuuri oli koettu eurooppalaisten kansojen kulttuureista poikkeavampana. Ensyklopediassa artikkelien kirjoittajat pyrkivät kumoamaan vanhoja stereotyyppisiä käsityksiä, sekä kartoittivat ja systematisoivat tietoa pohjoisen alkuperäiskansan kulttuurista yli valtakunnanrajojen. Euroopassa oli syytä panna erityistä painoarvoa alkuperäiskansojen kulttuureille ja perinteiselle tiedolle, sekä näitä koskevaan tutkimukselliseen tietoon. Tarkoituksena oli osaltaan myös vahvistaa saamelaista yhteiskuntaa.</p>vistaa saamelaista yhteiskuntaa.</p>  +
hide properties that link here 
Ensyklopedian tausta ja tavoitteet + Otsikko
Hankkeen tausta ja toimituskunta + redirect page
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.