Saamelainen maailmankuva x

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelainen maailmankuva x

Saamelaisten maailmankuvaa voidaan luonnehtia luonnosta elävän kansan maailmankuvaksi. Maailmankuva-termillä tarkoitetaan kokonaisnäkemystä maailmasta, joka syntyy kyseisen kulttuurin pohjalta. Maailmankuva käsittää luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan ja ohjaa siten yksilöllistä ja kollektiivista tiedonhankintaa ja luovaa toimintaa. Saamelaisten maailmankuva rakentuu niiden käsitysten varaan, jotka heijastavat ihmisen, luonnon ja jumalien/muiden voimien (haltioiden) jne. välistä suhdetta (luonnonusko). Tässä ei voida puhua ihmisen ja luonnon konfrontaatiosta, vaan ihminen ymmärretään luonnon erottamattomaksi osaksi. Toisaalta ympäröivä luonto on osa ihmisen luontoa, jonka voi kokea ihmisen voimaksi. Täten ihmisen luontosuhteen heikentämistä, tasapainon rikkomista, seuraa perinteisen näkemyksen mukaan ihmisen voiman väheneminen. Saamelaisten maailmankuvassa kosmos katsotaan sekä fyysisen että henkisen maailman kattavaksi systeemiksi (kosmologia). Yksilöllisellä ja kollektiivisella tasolla suhdetta ihmisen sisäiseen ja ihmistä ympäröivään maailmaan ylläpidetään rituaalien avulla (uhraaminen). Samalla ylläpidetään elämänjärjestyksen tasapainoa, joka on tärkeä yhteisön hengissä pysymisen kannalta. Ihminen toimii, ajattelee tai tuntee voivansa tehdä jotakin noudattamalla sääntöjä ja säädetyn käyttäytymisen malleja. Näkemyksessä heijastuu ympäröivän maailman kunnioittaminen ja maailman eheyden varjeleminen. Ihmisen, luonnon ja jumalien suhde ei ole vain persoonallinen, vaan sillä on myös moraalinen merkitys: ympäröivä maailma on eettinen ja oikeudenmukainen.Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den