Kustaa Vaasa

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Kustaa Vaasa

Kustaa Vaasa (1496-1560), kuningas, Ruotsin hallitsijana vuodesta 1523 kuolemaansa saakka. Toimeenpani valtakunnassa uskonpuhdistuksen, järjesteli kirkon asemaa ja uudisti hallintoa. Saamelaisten kannalta merkittävää oli, että birkarlien veronkanto-oikeus peruutettiin ja verotus (lapinverotus) siirrettiin kruunulle. Verotusta toteuttamaan asetettiin lapinmaihin vouteja ja verotusta alettiin kirjata järjestelmällisesti ja tarkasti. Lapinmaiden ensimmäiset verokirjat ovat vuodelta 1553, josta uudenajan voidaan katsoa pohjoisalueella alkavan.

Kronologia

Uusi aika


Sisällysluettelo: Biografiset artikkelit

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Gustav Vasa

Gustav Vasa (1496-1560), king of Sweden from 1523 till his death. He carried out a religious reformation, reorganizing the position of the church and the administration of the realm. He was important from the point of view of the Saamis because he revoked the right of the Birkarlar to levy taxes and transferred it to the Crown. In order to administer taxation, he established bailiffs in Lappmark (Lapinmaa), and the taxes began to be registered systematically and accurately. The first tax registers of Lappmark date from 1553, which can be considered to mark the commencement of the Modern Age in the northern region.

Chronology

Modern AgeTable of contents: Biographical articles‏‎

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den