Julevu (suomeksi)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Julevu (suomeksi)

Katso ruotsinkielistä välitehteä.Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Julevu

Julevu eller Luleju är lulesamiska namnformer som motsvarer det försvenskade Lule-, som finns i namn på Luleälvens två förgreningar, på älvens nordliga källsjö eller kuststaden Luleå. Av älven har staden fått sitt namn, som har ett -å som är av sent ursprung. Det kan man se av den svenska talspråksformen Lule . Av det ursprungligare samiska Luleju, som har samband med lulesamiskans lulle- öster , har genom en omkastning av stavelserna formen Julevu (i sammansättning Julev-) uppkommit. Antagligen var Luleju från början namnet på Luleälven nedanför sammanflödet mellan Stora och Lilla Luleälven i närheten av nuvarande Vuollerim. I de trakterna bodde de samer som tillhörde skogssamebyarna Jokkmokk(Jåhkåmåhkke) och Sjokksjokk, som numera inte längre existerar. En samisk beteckning för personer som bor i östlig riktning från den egna trakten är lullelaháh eller lullihah, singularis lulij. Om den termen kombineras med ordet för älv i ett skogssamiskt ljudskick, kan man få formen lulijjuhka eller lulejjuhka. En sådan sammansättning utvecklas med nödvändighet till en form med enkelt -j-ljud (lulejuhka), varefter ordet i en sista fas antas ha blivit anpassat till en ordgrupp som har tre stavelser i sin grundform (Björn Collinder). Luleju kan mot den bakgrunden översättas de österut boendes älv eller östingarna älv . Det innebär i sin tur att älven troligen tidigare hade ett annat namn, som vi nu inte känner till. Stora Luleälven heter Stuor Julevuädno, Lilla Luleälven Unna Julevuädno och Stora Lulevatten Stuor Julevu. Uttalsunderlättande alternativ med Julev(-) förekommer även i det namnet.

Luleju

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska