Guhttás

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Guhttás

Guhttás ~ Guhttáš, Kuttainen

Wikipedia-linkki

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,