The background and editors of the Encyclopaedia

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 13:54, 7 May 2020 by Irja (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Hankkeen tausta ja toimituskunta

Saamelaiskulttuurin ensyklopedian toimituskunta (2020– ): Irja Seurujärvi-Kari (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto), Hanna Guttorm (FT, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto), Jelena Porsanger (FT, alkuperäiskansatutkimus, University of Helsinki), Ilona Kivinen (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto) ja Pirjo Kristiina Virtanen (apulaisprofessori, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto).

Saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke sai alkunsa Helsingin yliopistossa vuonna 1993 aloitetun saamentutkimuksen opintokokonaisuuden yhteydessä. Kirjaprojektia alettiin suunnitella vuonna 1998, ja sille myönnettiin kaksivuotinen EU-rahoitus vuonna 2001. Hankkeen suorittamispaikka oli suomalais-ugrilainen laitos Helsingin yliopistolla, ja yhteistyökumppaneina ovat toimineet Tromssan yliopiston humanistisen tiedekunnan saamen osasto ja Uumajan yliopiston arkeologian ja saamen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Álgu-hanke (saamelaiskielten etymologinen tietokanta) (kuva) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Ensyklopedia julkaistiin kirjan muodossa vuonna 2005 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.

Saamelaiskulttuurin ensyklopediaprojektin alkuperäisen toimituskunnan ja työryhmän jäseniä. Vas. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.
Projektin kokous suomalais-ugrilaisella laitoksella Helsingin yliopistossa joulukuussa 2002.


Alkuperäisen toimituskunnan jäsenet ja heidän vastuualueensa:

 • Christian Carpelan: arkeologia, historia, etnografia (Helsingin yliopisto)
 • Ulla-Maija Kulonen: saamen kieli (Helsingin yliopisto)
 • Risto Pulkkinen: uskonto ja lappologinen tutkimus (Helsingin yliopisto)
 • Irja Seurujärvi-Kari: projektin johtaja, koulutus, yhteiskunnalliset olot, nykykulttuuri, elinkeinot, ympäristö (Helsingin yliopisto)
 • Jelena Porsanger: mytologia, perinne, kirjallisuus (Tromssan yliopisto)
 • Olavi Korhonen / Mikael Svonni: Ruotsin saamelaisasiat, paikannimet ja alueet (Uumajan yliopisto)
 • Lars-Dan Beck: tietokantasovellus (Helsingin yliopisto)Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

The background and editors of the Encyclopaedia

Members of the editorial board (2020- ):

 • Dr. Irja Seurujärvi-Kari (University of Helsinki)
 • Dr. Jelena Porsanger (University of Helsinki)
 • Dr. Hanna Guttorm (Sámi University college)
 • Dr. Ilona Kivinen (University of Helsinki)
 • Dr. Pirjo Kristiina Virtanen (University of Helsinki)


The Encyclopaedia of Saami Culture project got under way in connection with a course in Saami Studies that began in the University of Helsinki in 1993. Planning commenced in 1998, and the project was granted funding for two years from the EU in 2001. The project is being carried out in the Department of Finno-Ugrian Studies of the University of Helsinki in conjunction with the department of Saami Studies of the Faculty of Humanities of the University of Tromsø in Norway and the Department of Archaeology and Sami Studies of the University of Umeå in Sweden, the Algu project (an etymological data bank of the Saami languages) of the Research Institute for the Languages of Finland and the Finnish Literary Society. The objective is to compile and systematize information about the Saami - the indigenous people of northern Europe - across national frontiers. The project aims to create on the internet a wide-ranging electronic data bank in Finnish, English and later also in Saami. It is also intended that the encyclopaedia will be published in book format by the Finnish Literary Society.

Members of the editorial board and working group. From the left. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.
The project meeting in the Finno-Ugric department in the University of Helsinki December 2002.


Members of the original editorial board and their areas of responsibility:

 • Christian Carpelan (University of Helsinki): archaeology, history, ethnography
 • Ulla-Maija Kulonen (University of Helsinki): Saami language
 • Risto Pulkkinen (University of Helsinki): religion and Lappological research
 • Irja Seurujärvi-Kari (University of Helsinki), Project Manager: education, social conditions, modern culture, occupations, environment
 • Jelena Porsanger(University of Tromsø): mythology, traditions, literature
 • Olavi Korhonen and Mikael Svonni (University of Umeå): Swedish Saami affairs, place names and regions
 • Lars-Dan Beck (University of Helsinki), Data base systemMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den