Sameskolor

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 13:05, 10 July 2014 by Senc-tuonti (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tätä kieliversiota ei vielä ole

Kirjoita se

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Saami School

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Sameskolor

Sameskola, statlig skola för samebarn, vid sidan av den kommunala grundskolan, med likvärdig utbildningsväg och avsedd att var i bruk så länge samerna själva önskar det. Ett nytt alternativ är integrerad samisk undervisning i den kommunala grundskolan, liksom hemspråksundervisning i samiska,där det går att ordna.

År 1980 anförtroddes sameskolans ledning åt en särskild styrelse, utsedd av regeringen och med samisk representation och ordförandeskap. Sedan Sametinget inrättats utser det ensamt styrelse. Sameskolstyrelsens kansli är förlagt till Jokkmokk.

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska