Saamelaisten kotiseutualue

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 07:19, 4 August 2014 by Olli (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Tätä kieliversiota ei vielä ole

Kirjoita se

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den