Difference between revisions of "Johdanto"

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
|artikkeliteksti=<P align="justify">Saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke on saanut alkunsa Helsingin yliopistossa vuonna 1993 aloitetun saamentutkimuksen opintokokonaisuuden yhteydessä. Projektia alettiin suunnitella vuonna 1998, ja sille myönnettiin kaksivuotinen EU-rahoitus vuonna 2001. Hankkeen suorittamispaikka on ollut Helsingin Yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, ja yhteistyökumppaneina ovat toimineet Tromssan yliopiston humanistisen tiedekunnan saamen osasto ja Uumajan yliopiston arkeologian ja saamen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Algu-hanke (saamelaiskielten etymologinen tietokanta) (kuva) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tarkoituksena on kartoittaa ja systematisoida tietoa saamelaisten - pohjoisen alkuperäiskansan - kulttuurista yli valtakunnanrajojen. Projektin tavoitteena on tuottaa verkkoon monipuolinen ja laaja elektroninen suomen- ja englannin-, tulevaisuudessa myös saamenkielinen tietopankki. Ensyklopedia jukaistiin kirjan muodossa vuonna 2005. Kustantajana on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.</p>
 
|artikkeliteksti=<P align="justify">Saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke on saanut alkunsa Helsingin yliopistossa vuonna 1993 aloitetun saamentutkimuksen opintokokonaisuuden yhteydessä. Projektia alettiin suunnitella vuonna 1998, ja sille myönnettiin kaksivuotinen EU-rahoitus vuonna 2001. Hankkeen suorittamispaikka on ollut Helsingin Yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, ja yhteistyökumppaneina ovat toimineet Tromssan yliopiston humanistisen tiedekunnan saamen osasto ja Uumajan yliopiston arkeologian ja saamen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Algu-hanke (saamelaiskielten etymologinen tietokanta) (kuva) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tarkoituksena on kartoittaa ja systematisoida tietoa saamelaisten - pohjoisen alkuperäiskansan - kulttuurista yli valtakunnanrajojen. Projektin tavoitteena on tuottaa verkkoon monipuolinen ja laaja elektroninen suomen- ja englannin-, tulevaisuudessa myös saamenkielinen tietopankki. Ensyklopedia jukaistiin kirjan muodossa vuonna 2005. Kustantajana on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.</p>
  
<P align="justify">Saamelaiskulttuuri ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan se käsittää useita kulttuureita ja kieliä. Saamelaisalue, Sápmi on laaja: se ulottuu Ruotsin ja Norjan keskiosista pohjoisimman Suomen kautta Kuolan niemimaan itäkärkeen asti. Neljän eri valtion alueella asuu kaikkiaan 60 000-70 000 saamelaista. Saamen kielet poikkeavat toisistaan siinä määrin, että eri kielten puhujat eivät ymmärrä toisiaan. Eri kielten sisällä esiintyy lisäksi alueellista variaatiota, ja esimerkiksi pohjoissaame jaetaan neljään toisistaan poikkeavaan päämurteeseen. Tämän moninaisuuden haluamme ottaa huomioon esittämällä tietoa Saamen kansan sisällä olevista vähemmistöryhmistä, mm. Kuolan saamelaisista, jotka ovat tähän asti olleet saamelaiskulttuurin tutkimuskentälläkin syrjässä. Saamelaiskulttuurin kirjon takia on mahdoton saada kerätyksi kaikkea olemassa olevaa tutkimustietoa tähän ensyklopediajulkaisuun. Lähdemme liikkeelle niiden tutkimusalojen tuloksista, joita työryhmän jäsenet parhaiten hallitsevat. Asiantuntijoita on rekrytoitu kirjoittajiksi myös työryhmän ulkopuolelta. Erityisen tärkeänä on pidetty sitä, että eri saamelaisryhmien oma ääni pääsee esille. Painopiste on uusimmassa tutkimustiedossa ja saamelaisten itsensä tuottamassa tiedossa ja dokumenteissa. Ensyklopedia koostuu noin 2000 hakusana-artikkelista. Perusartikkeleissa esitellään saamen kieltä, historiaa, mytologiaa, folklorea, kirjallisuutta, musiikkia, taloutta, luontoa ja elinkeinoja, medioita, oikeuksia, koulutusta, taidetta, yhteiskunnallisia oloja jne. Kunkin alan keskeisiä asioita tarkastellaan laajoinakin artikkeleina. Henkilöartikkeleissa esitellään historian tärkeitä kulttuurivaikuttajia ja kulttuurin tekijöitä. Leimallisesti saamelaiskulttuurille ominaiset kulttuurisanat ja -käsitteet määritellään. Ensyklopediaan sisältyy myös 49 etymologista artikkelia (hakusanat kursivoitu) saamelaiskulttuuriin liittyvistä keskeisistä sanoista. Ensyklopedia sisältää myös kuva- ja karttamateriaalia sekä ääninäytteitä.</p>
+
<P align="justify">Saamelaiskulttuuri ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan se käsittää useita kulttuureita ja kieliä. Saamelaisalue, Sápmi on laaja: se ulottuu Ruotsin ja Norjan keskiosista pohjoisimman Suomen kautta Kuolan niemimaan itäkärkeen asti. Neljän eri valtion alueella asuu kaikkiaan 60 000-70 000 saamelaista. Saamen kielet poikkeavat toisistaan siinä määrin, että eri kielten puhujat eivät ymmärrä toisiaan. Eri kielten sisällä esiintyy lisäksi alueellista variaatiota, ja esimerkiksi pohjoissaame jaetaan neljään toisistaan poikkeavaan päämurteeseen. Tämän moninaisuuden haluamme ottaa huomioon esittämällä tietoa Saamen kansan sisällä olevista vähemmistöryhmistä, mm. Kuolan saamelaisista, jotka ovat tähän asti olleet saamelaiskulttuurin tutkimuskentälläkin syrjässä. Saamelaiskulttuurin kirjon takia on mahdoton saada kerätyksi kaikkea olemassa olevaa tutkimustietoa tähän ensyklopediajulkaisuun.</p>
  
<P align="justify">Ensyklopedian julkaisu sähköisessä muodossa mahdollistaa tiedon myöhemmän täydentämisen ja päivittämisen. Nyt julkaistava ensyklopedia on pilottiprojekti, jolla avataan mahdollisuus saamentutkimuksen tutkijoiden laajempaan verkostoitumiseen. Tavoitteena on tulevaisuudessa täydentää tietoa, kehittää sähköistä versiota pedagogiseen käyttöön sekä myös kehittää sen käyttöliittymää visuaalisesti ja teknisesti.</p>
+
<P align="justify">Lähdemme liikkeelle niiden tutkimusalojen tuloksista, joita työryhmän jäsenet parhaiten hallitsevat. Asiantuntijoita on rekrytoitu kirjoittajiksi myös työryhmän ulkopuolelta. Erityisen tärkeänä on pidetty sitä, että eri saamelaisryhmien oma ääni pääsee esille. Painopiste on uusimmassa tutkimustiedossa ja saamelaisten itsensä tuottamassa tiedossa ja dokumenteissa. Ensyklopedia koostuu noin 2000 hakusana-artikkelista. Perusartikkeleissa esitellään saamen kieltä, historiaa, mytologiaa, kirjallisuutta, musiikkia, taloutta, ympäristöä ja elinkeinoja, medioita, oikeuksia, koulutusta, taidetta, yhteiskunnallisia oloja jne. Kunkin alan keskeisiä asioita tarkastellaan laajoinakin artikkeleina. Henkilöartikkeleissa esitellään historian tärkeitä kulttuurivaikuttajia ja kulttuurin tekijöitä. Leimallisesti saamelaiskulttuurille ominaiset kulttuurisanat ja -käsitteet määritellään. Ensyklopediaan sisältyy myös 49 etymologista artikkelia (hakusanat kursivoitu) saamelaiskulttuuriin liittyvistä keskeisistä sanoista. Ensyklopedia sisältää myös kuva- ja karttamateriaalia sekä ääninäytteitä.</p>
  
<P align="justify">Saamenkielisen kirjaimiston tuottaminen (vanhassa) tietokannassamme ei ole ollut mahdollista vielä 2000-luvun alussa. Olemme 2010-luvulla luoneet wikipohjaisen tietokannan. Uudistamme ensyklopediaa ajan myötä. </p>
+
<P align="justify">Ensyklopedian julkaisu sähköisessä muodossa mahdollistaa tiedon myöhemmän täydentämisen ja päivittämisen. Olemme 2010-luvulla luoneet wikipohjaisen tietokannan. Uudistamme ensyklopediaa ajan myötä. </p>
  
<P align="justify">Toimituskunnan jäsenet ja heidän vastuualueensa:</p>
+
<P align="justify">Alkuperäisen toimituskunnan jäsenet ja heidän vastuualueensa:</p>
  
 
* Christian Carpelan: arkeologia, historia, etnografia (Helsingin yliopisto)
 
* Christian Carpelan: arkeologia, historia, etnografia (Helsingin yliopisto)
Line 20: Line 20:
 
* Olavi Korhonen / Mikael Svonni: Ruotsin saamelaisasiat, paikannimet ja alueet (Uumajan yliopisto)
 
* Olavi Korhonen / Mikael Svonni: Ruotsin saamelaisasiat, paikannimet ja alueet (Uumajan yliopisto)
 
* Lars-Dan Beck: tietokantasovellus (Helsingin yliopisto)
 
* Lars-Dan Beck: tietokantasovellus (Helsingin yliopisto)
Uusia jäseniä ovat Alkuperäiskansatutkimuksen prof. Pirjo Virtanen joka myös tulevaisuudessa hallitsee ensyklopedian edelleen muokkausta ja uudistamista. Vanhasta tietokannasta uudenaikailaiseen wiki tietokantaan materiaalin on siirtänyt suom.-ugrilaisten kielten opiskelija Olli Heinänen.
+
Uusi toimituskunta:
<BR>
+
FT, tutkija Irja Seurujärvi-Kari
 +
ap.prof. Pirjo Virtanen  
 +
Dos. Risto Pulkkinen
 +
FT, ap.prof. Hanna Guttorm
 +
 
 +
 
 
{{Kuvalinkki|irjan-tyo-02.jpg|<b>Saamelaiskulttuurin ensyklopediaprojektin toimituskunnan ja työryhmän jäseniä. Vas. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.</b><BR>Projektin kokous suomalais-ugrilaisella laitoksella Helsingin yliopistossa joulukuussa 2002.}}
 
{{Kuvalinkki|irjan-tyo-02.jpg|<b>Saamelaiskulttuurin ensyklopediaprojektin toimituskunnan ja työryhmän jäseniä. Vas. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.</b><BR>Projektin kokous suomalais-ugrilaisella laitoksella Helsingin yliopistossa joulukuussa 2002.}}
 
}}
 
}}

Revision as of 12:11, 11 February 2018

Hankkeen tausta ja toimituskunta

Saamelaiskulttuurin ensyklopedian toimituskunta (2020– ):

 • Irja Seurujärvi-Kari (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto)
 • Hanna Guttorm (FT, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto
 • Jelena Porsanger (FT, alkuperäiskansatutkimus, University of Helsinki)
 • Ilona Rauhala (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto)
 • Pirjo Kristiina Virtanen (apulaisprofessori, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto)


Saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke sai alkunsa Helsingin yliopistossa vuonna 1993 aloitetun saamentutkimuksen opintokokonaisuuden yhteydessä. Kirjaprojektia alettiin suunnitella vuonna 1998, ja sille myönnettiin kaksivuotinen EU-rahoitus vuonna 2001. Hankkeen suorittamispaikka oli suomalais-ugrilainen laitos Helsingin yliopistolla, ja yhteistyökumppaneina ovat toimineet Tromssan yliopiston humanistisen tiedekunnan saamen osasto ja Uumajan yliopiston arkeologian ja saamen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Algu-hanke (saamelaiskielten etymologinen tietokanta) (kuva) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Ensyklopedia julkaistiin kirjan muodossa vuonna 2005 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.

Saamelaiskulttuurin ensyklopediaprojektin alkuperäisen toimituskunnan ja työryhmän jäseniä. Vas. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.
Projektin kokous suomalais-ugrilaisella laitoksella Helsingin yliopistossa joulukuussa 2002.


Alkuperäisen toimituskunnan jäsenet ja heidän vastuualueensa:

 • Christian Carpelan: arkeologia, historia, etnografia (Helsingin yliopisto)
 • Ulla-Maija Kulonen: saamen kieli (Helsingin yliopisto)
 • Risto Pulkkinen: uskonto ja lappologinen tutkimus (Helsingin yliopisto)
 • Irja Seurujärvi-Kari: projektin johtaja, koulutus, yhteiskunnalliset olot, nykykulttuuri, elinkeinot, ympäristö (Helsingin yliopisto)
 • Jelena Porsanger: mytologia, perinne, kirjallisuus (Tromssan yliopisto)
 • Olavi Korhonen / Mikael Svonni: Ruotsin saamelaisasiat, paikannimet ja alueet (Uumajan yliopisto)
 • Lars-Dan Beck: tietokantasovellus (Helsingin yliopisto)Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

The background and editors of the Encyclopaedia

Members of the editorial board (2020- ):

 • Dr. Irja Seurujärvi-Kari (University of Helsinki)
 • Dr. Jelena Porsanger (University of Helsinki)
 • Dr. Hanna Guttorm (Sámi University college)
 • Dr. Ilona Rauhala (University of Helsinki)
 • Dr. Pirjo Kristiina Virtanen (University of Helsinki)


The Encyclopaedia of Saami Culture project got under way in connection with a course in Saami Studies that began in the University of Helsinki in 1993. Planning commenced in 1998, and the project was granted funding for two years from the EU in 2001. The project is being carried out in the Department of Finno-Ugrian Studies of the University of Helsinki in conjunction with the department of Saami Studies of the Faculty of Humanities of the University of Tromsø in Norway and the Department of Archaeology and Sami Studies of the University of Umeå in Sweden, the Algu project (an etymological data bank of the Saami languages) of the Research Institute for the Languages of Finland and the Finnish Literary Society. The objective is to compile and systematize information about the Saami - the indigenous people of northern Europe - across national frontiers. The project aims to create on the internet a wide-ranging electronic data bank in Finnish, English and later also in Saami. It is also intended that the encyclopaedia will be published in book format by the Finnish Literary Society.

Members of the editorial board and working group. From the left. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.
The project meeting in the Finno-Ugric department in the University of Helsinki December 2002.


Members of the original editorial board and their areas of responsibility:

 • Christian Carpelan (University of Helsinki): archaeology, history, ethnography
 • Ulla-Maija Kulonen (University of Helsinki): Saami language
 • Risto Pulkkinen (University of Helsinki): religion and Lappological research
 • Irja Seurujärvi-Kari (University of Helsinki), Project Manager: education, social conditions, modern culture, occupations, environment
 • Jelena Porsanger(University of Tromsø): mythology, traditions, literature
 • Olavi Korhonen and Mikael Svonni (University of Umeå): Swedish Saami affairs, place names and regions
 • Lars-Dan Beck (University of Helsinki), Data base systemMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den