Vaaliluettelo

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Vaaliluettelo

Saamelaiskäräjien vaaleja varten tehdyt vaaliluettelot. Vaaliluetteloon voivat hakeutua saamelaismääritelmän kriteerit täyttävät henkilöt. Suomessa saamelaisten lukumäärä on noussut 1950-luvulta 3000:sta 1990-luvulle tultaessa yli 7500:een. Äänioikeutettuja oli 1995: 4672, 1999: 5027 ja 2003: 5155. Norjassa saamelaisten lukumääräksi arvioidaan 45 000, joista vaaliluetteloon hakeutuneiden lukumäärä on noin viidennes. Vaaliluetteloon hakeutuneiden lukumäärä Norjassa oli 1989: 5497, 1993: 7236, 1997: 8668 ja 2001: 9923. Ruotsissa saamelaisten lukumääräksi arvioidaan noin 20 000. Ensimmäisissä vaaleissa 1993 äänioikeutettuja oli 5390 , vuoden 1997 vaaleissa 5991 ja vuoden 2001 vaaleissa 6701.

Saamelaisvaalit

Saamelaismääritelmä


Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Electoral roll for elections to the Saami Parliament

Electoral lists of persons entitled to vote in elections for the Saami Parliament. Persons who satisfy the criteria of the definition of a Saami can apply to be placed on the register. The number of Saamis in Finland rose from 3000 in the 1950s to over 7500 by the 1990s. In 1995 there were 4672 enfranchised Saami voters, 5027 in 1999 and over 5200 in 2003. The number of Saami in Norway is estimated to be 45,000, of whom about one fifth have been registered as voters. The number of persons on the electoral lists there has grown as follows: 1989: 5497; 1993: 7236; 1997: 8668; 2001: 9923. The Saami population of Sweden is estimated to be about 20,000. In the first election in 1993 there were 5390 enfranchised voters, in the 1997 election 5991 and in the 2001 election 6701.

Saami parliamentary elections

Definition of a Saami


Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,