Totemismi

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Totemismi

Varhaiskantaisissa yhteisöissä esiintynyt käsitys, jonka mukaan tietyt sosiaaliset ryhmät kuten suvut tai klaanit (isän tai (harvemmin) äidin kautta laskettuihin sukulinjoihin kuuluvien ihmisten joukko) ovat läheisessä suhteessa tiettyyn eläimeen (harvemmin kasviin) polveutuen viime kädessä tästä. Usein selitetään, että suvun tai patrilineaarisen (isän kautta laskettujen sukulaisuussuhteiden määrittelemän) klaanin kantaisä on ollut mainittu eläin (tai kasvi). Totemististen yhteisöjen avioliittojärjestelmät ovat usein eksogaamisia, ts. avioliitot ovat sallittuja ainoastaan eri totemistiseen linjaan kuuluvien yhteisöjen välillä. Toteemieläimen tappaminen ja syöminen on kiellettyä muutoin kuin rituaalisesti (Riitti). Monien evolutionististen uskontoteorioiden mukaan totemismi edustaisi ihmiskunnan uskontoelämän varhaisimpia kehitysvaiheita.


Sisällysluettelo: Muinaisusko, mytologia ja folklore

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Totemism

Totemism: a concept in primitive societies according to which social groups such as extended families or clans (groups of persons related by patrilineal, or more rarely matrilineal, descent) have a close relationship with particular animals or less commonly a plants from which they are descended. The usual explanation for this is that the progenitor of a patrilineal family or clan was the animal (or plant) in question. The marital systems of totemic societies are often exogamic, i.e. marriages are only permitted between members of different totemic communities. The killing and eating of the totem animal is taboo except for ritualistic purposes (Rite). According to many evolutionist theories of religion (Evolutionism), totemism represents one of the earliest stages in the development of religion.

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,