Browse wiki

Jump to: navigation, search
Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg
Id 0187  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Susanna Angéus-Kuoljok +
Otsikko Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + , Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg +
Categories Artikeln på svenska  + , Språk och namnbestånd  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 31 joulukuu 2014 09:03:58  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> I Sverige finns <P align="justify"> I Sverige finns två samiska förskolor för barn mellan ett och fem år, Giella i Jokkmokk och Skierri i [[Gällivare|Gällivare]], där lokala varianter av lulesamiska talas. I Drag i Norge finns Árran mánnágárdde (Árran barnehage), där barndaghemmets språk är lulesamiska. </p> <P align="justify"> Undervisning på eller i samiska i sameskolorna i Sverige är obligatorisk. I sameskolorna i Jokkmokk och Gällivare undervisas i lulesamiska. Undervisning sker på samiska i klasserna 1-3 och i klass 4 6 några timmar i veckan. I Jokkmokks sameskola är antalet elever under läsår 2002-03 ungefär lika stort i nordsamiska som i lulesamiska. I den allmänna grundskolan och på gymnasiet undervisas på några orter i lulesamiska. Eftersom nioårig skolutbildning är obligatorisk i Sverige fortsätter eleverna från sameskolorna sin utbildning i den allmänna skolans högstadium och ev. också på gymnasium tillsammans med elever som vanligen inte talar samiska. Eleverna kan dock frivilligt välja om de vill läsa samiska i den allmänna grundskolan och gymnasiet. Utanför det lulesamiska centralområdet är det ofta svårt att rekrytera lärare till traditionell undervisning och försök görs därför med distansundervisning via datornätet. </p> <P align="justify"> I Norge undervisas på lulesamiska på grundskolenivå framförallt vid Drag skole/Ájluokta skåvllå. Skolan har samiskspråkiga klasser och lulesamiskan kan läsas som första eller andraspråk och i mindre omfattning i ämnet språk och kultur. Árran, det lulesamiska centrumet, förmedlar distansundervisning i språket till olika grundskolor och vidaregående skolor/gymnasier. Av intervjuer med elever har det framgått att de ofta saknar möjlighet att höra och tala lulesamiska utanför klassrummet och lärarna saknar adekvata läromedel. </p> <P align="justify"> Vid Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk ges undervisning i lulesamiska till vuxna på distans. Ett antal vuxna läser språket inom ramen för studieförbundens verksamhet eller när s.k. alfabetiseringskurseranordnas. Vid Umeå universitet och Bodö lärarhögskola anordnas periodiserad undervisning i lulesamiska. De som läser en högre kurs i ämnet samiska vid Tromsø universitet och Uppsala universitet lär sig grunderna i lulesamisk grammatik och att förstå lulesamisk text. <BR><BR> [[Lulesamiska: aktuella förhållanden|Lulesamiska: Aktuella förhållanden]] </p><BR><BR>hållanden]] </p><BR><BR>  +
hide properties that link here 
Lulesamiska: Utbildning och barnomsorg + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.