Browse wiki

Jump to: navigation, search
Lappväsendet
Id 05121  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Lars Thomasson +
Otsikko Lappväsendet +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Lappväsendet + , Lappväsendet + , Lappväsendet + , Lappväsendet + , Lappväsendet + , Lappväsendet + , Lappväsendet +
Categories Artikeln på svenska  + , Politik och organisationer  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 31 joulukuu 2014 09:31:55  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> Lappväsendet, de<P align="justify"> Lappväsendet, den statliga administrationen för renskötsel som från 1880-talet byggdes upp vid länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Avsikten var att positivt påverka förhållandet mellan de nomadiserande samerna och den bofasta befolkningen samt att fastare reglera näringens inre angelägenheter. I administartionen ingick lappfogdar, lapptillsynsmän och senare även lappfogdeassistenter. Lappfogdarna var knutna direkt till länsstyrelserna, medan tillsynsmännen var fältarbetare. Till lappväsendet i vidare mening hörde också lappbyordningsmännen, som hade tjänstemans ställning, trots att de var förtroendevalda. </P> <P align="justify"> Från 1962 fick lappväsendet en delvis annan inriktning som ekonomiskt och tekniskt rådgivande organ för renskötseln, samtidigt som tjänstebenämningarna ändrades till konsulent, assistent och instruktör. 1971 upplöstes lappväsendet helt som otidsenlihgt mot bakgrund av den självstyrande roll de nya samebyarna fått genom 1971 års rennäringslag (SFS 1971:437). De adminisytrativa uppgifter som fortsättningsvis skulle finnas kvar övertogs av lantbruksnämnder och länsstyrelser. </P><BR>r och länsstyrelser. </P><BR>  +
hide properties that link here 
Lappväsendet + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.