Browse wiki

Jump to: navigation, search
Lappskolor
Id 0237  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Lars Thomasson +
Otsikko Lappskolor +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Lappskolor + , Lappskolor + , Lappskolor + , Lappskolor + , Lappskolor + , Lappskolor + , Lappskolor + , Lappskolor +
Categories Utbildning  + , Artikeln på svenska  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 19 elokuu 2014 13:56:57  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> <i>Lappsko<P align="justify"> <i>Lappskolor</i>, skolor för folkundervisning bland samerna, med anor från Karl IX:s tid, som ett led i kristnandet av samerna och i hävdandet av svenskt land. </P> <P align="justify"> Genom Skytteanska skolan i Lycksele 1632 och de fasta skolorna vid lappmarkens huvudkyrkor under 1700-talet organiserades undervisningen av samerna. Men de var inga folkskolor i dagens mening utan ett slags enkla seminarier. Eleverna (tidigast högst sex för varje skola) skulle senare verka som ambulerande lärare, s.k. kateketer på sina hemorter. Kursen var tvåårig, och eleverna hölls kvar i internat året om. </P> <P align="justify"> Organisationen med både fast och ambulerande verksamhet gav "lappundervisningen" ett karakteristiskt inslag, och under växlande beteckningar levde den kvar långt in på 1900-talet.. Vid 1900-talets början fanns flera olika skolformer, nämligen lappfolkskolor, ambulerande kateketundervisning, särskilda vinterkurser (i Karesuando och Jukkasjärvi), vanliga folkskolor (besökta av samebarn under vistelsen på vinterlanden) och "missionsskolor" (tillkomna enskilt, t.ex. genom Svenska Missionssällskapet). </P>om Svenska Missionssällskapet). </P>  +
hide properties that link here 
Lappskolor + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.