Browse wiki

Jump to: navigation, search
Lappförsamlingar
Id 0917  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Lars Thomasson +
Otsikko Lappförsamlingar +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Lappförsamlingar + , Lappförsamlingar + , Lappförsamlingar + , Lappförsamlingar + , Lappförsamlingar + , Lappförsamlingar + , Lappförsamlingar + , Lappförsamlingar +
Categories Artikeln på svenska  + , Kristendom och kyrka  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 18 elokuu 2014 06:32:58  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> <i>Lappför<P align="justify"> <i>Lappförsamlingar</i>, benämning på de fristående icke territoriella församlingar (dvs som var oberoende av sockenindelningen i övrigt), till vilka samerna på sydsamiskt område (Jämtlands län) hörde under tiden 1746-1941, i motsats till förhållandena i Norrbottens och Västerbottens län, där samerna utgjorde en integrerad del i församlingarna och kommunerna. </P> <P align="justify"> Från början fanns en gemensam lappförsamling, Föllinge lappförsamling, som därefter delades upp i fyra lappförsamlingar, Frostvikens, Hotagens Umdersåkers och Hede (sedermeras Tännäs) lappförsamlingar. Lappförsamlingarna blev ett slags bihang till de lokala församlingarna, med vilka samerna inte hade någonting att skaffa.De deltog inte i kyrkostämmor eller prästval eller i några uppgifter i fråga om kyrka och skola. De stod utanför, och svårigheterna att få deras mantalsskirivning löst, därför att de var kyrkobokförda i lappförsamlingar gjorde att de länge saknade även rösträtt. </P> <P align="justify"> Lappförsamlingarna upplöstes fr o m 1942. då samerna överfördes till de territoriella församlingar, där de då redan hunnit bli mantalsskrivna i kommunalt hänseende. </P>sskrivna i kommunalt hänseende. </P>  +
hide properties that link here 
Lappförsamlingar + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.