Browse wiki

Jump to: navigation, search
Hankkeen tausta ja toimituskunta
Id 20141209130432  +
Kieli suomi  +
Otsikko Hankkeen tausta ja toimituskunta +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Hankkeen tausta ja toimituskunta + , Hankkeen tausta ja toimituskunta + , Hankkeen tausta ja toimituskunta + , Hankkeen tausta ja toimituskunta + , Hankkeen tausta ja toimituskunta + , Hankkeen tausta ja toimituskunta + , Hankkeen tausta ja toimituskunta +
Categories Suomenkieliset artikkelit  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 6 toukokuu 2020 11:26:47  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. __NOTITLE__ <P align="justify">Saame__NOTITLE__ <P align="justify">Saamelaiskulttuurin ensyklopedian toimituskunta (2020– ):</p> * Irja Seurujärvi-Kari (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto) * Hanna Guttorm (FT, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto * Jelena Porsanger (FT, alkuperäiskansatutkimus, University of Helsinki) * Ilona Rauhala (FT, saamentutkimus, Helsingin yliopisto) * Pirjo Kristiina Virtanen (apulaisprofessori, alkuperäiskansatutkimus, Helsingin yliopisto) <P align="justify">Saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke sai alkunsa Helsingin yliopistossa vuonna 1993 aloitetun saamentutkimuksen opintokokonaisuuden yhteydessä. Kirjaprojektia alettiin suunnitella vuonna 1998, ja sille myönnettiin kaksivuotinen EU-rahoitus vuonna 2001. Hankkeen suorittamispaikka oli suomalais-ugrilainen laitos Helsingin yliopistolla, ja yhteistyökumppaneina ovat toimineet Tromssan yliopiston humanistisen tiedekunnan saamen osasto ja Uumajan yliopiston arkeologian ja saamen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Algu-hanke (saamelaiskielten etymologinen tietokanta) (kuva) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Ensyklopedia julkaistiin kirjan muodossa vuonna 2005 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.</p> [[File:irjan-tyo-02.jpg|400px|thumb|Saamelaiskulttuurin ensyklopediaprojektin alkuperäisen toimituskunnan ja työryhmän jäseniä. Vas. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.<BR>Projektin kokous suomalais-ugrilaisella laitoksella Helsingin yliopistossa joulukuussa 2002.]] <P align="justify"> Alkuperäisen toimituskunnan jäsenet ja heidän vastuualueensa:</p> <ul> <li>Christian Carpelan: arkeologia, historia, etnografia (Helsingin yliopisto) </li> <li>Ulla-Maija Kulonen: saamen kieli (Helsingin yliopisto)</li> <li>Risto Pulkkinen: uskonto ja lappologinen tutkimus (Helsingin yliopisto)</li> <li>Irja Seurujärvi-Kari: projektin johtaja, koulutus, yhteiskunnalliset olot, nykykulttuuri, elinkeinot, ympäristö (Helsingin yliopisto)</li> <li>Jelena Porsanger: mytologia, perinne, kirjallisuus (Tromssan yliopisto)</li> <li>Olavi Korhonen / Mikael Svonni: Ruotsin saamelaisasiat, paikannimet ja alueet (Uumajan yliopisto)</li> <li>Lars-Dan Beck: tietokantasovellus (Helsingin yliopisto)</li> </ul>elsingin yliopisto)</li> </ul>  +
hide properties that link here 
Hankkeen tausta ja toimituskunta + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.