Browse wiki

Jump to: navigation, search
Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus
Id 0532  +
Kieli suomi  +
Kirjoittaja Irja Seurujärvi-Kari +
Otsikko Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + , Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus +
Categories Politiikka  + , Järjestäytyminen ja organisaatiot  + , Suomenkieliset artikkelit  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 22 joulukuu 2014 11:48:14  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> YK:ssa valmistel<P align="justify"> YK:ssa valmistelun alainen alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Julistuksen parissa on työskennelty erityisraportoija Martinez Cobon johdolla tehdyn alkuperäiskansatutkimuksen loppuraportin julkaisemisesta lähtien 1984. Työtä on johtanut aluksi YK:n Syrjinnän estämisen ja vähemmistöjen suojelun alatoimikunta. 1994 toimikunta luovutti valmistellun luonnoksen Ihmisoikeustoikunnan käsiteltäväksi. Ihmisoikeustoimikunta on 1995 asettanut työryhmän valmistelemaan julistusluonnosta edelleen tavoitteena saada julistus hyväksytyksi vuoden 2004 kuluessa, jolloin alkuperäiskansojen vuosikymmen päättyy. YK:n yleiskokouksen on määrä hyväksyä lopulta julistus. Suurin osa julistuksen artikloista, joista vaikein on artikla 3 itsemääräämisoikeudesta, on vielä käsiteltävänä työryhmässä. Saamelaiset ovat osallistuneet Genevessä pidettyihin neuvotteluihin aktiivisesti saamelaisneuvoston ja Pohjoismaiden hallitusten edustajina. </P><BR> [[Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot|Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot]]<BR><BR>nen ja organisaatiot]]<BR><BR>  +
hide properties that link here 
Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.