Browse wiki

Jump to: navigation, search
Ajoittaminen
Id 1401  +
Kieli suomi  +
Kirjoittaja Christian Carpelan +
Otsikko Ajoittaminen +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen + , Ajoittaminen +
Categories Arkeologia  + , Suomenkieliset artikkelit  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 7 joulukuu 2014 19:12:46  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> Ajoittaminen el<P align="justify"> Ajoittaminen eli <i>ikääminen</i> on [[Kronologia|kronologian]] laatimisen edellytys. Historiassa ajoittamisen lähtökohtana on kirjallisissa lähteissä säilynyt tieto. [[Arkeologia|Arkeologiassa ]]lähtökohtana ovat artefaktien vertailu (typologia), kerrostumisen erittely (stratigrafia) sekä useat riippumattomat luonnontieteelliset ajoitusmenetelmät. Ajoittaminen tuottaa tulokseksi <i>ajoituksen</i> eli <i>ikäyksen</i>, joka voi olla ikä (esim. 1000 vuotta) tai ikäasema (esim. 1000 eKr). </P> <P align="justify"> Ensyklopedian aihepiirin kannalta tärkein luonnontieteellinen ajoitusmenetelmä on arkeologian ja ympäristöhistorian yhteisesti käyttämä <sup>14</sup>C- eli radiohiilimenetelmä (puhekielessä C14-menetelmä), mikä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet vertailevaan tutkimukseen. Haittana on, että 'radiohiilivuodet', joiden laskenta alkaa takautuvasti vuodesta 1950 jKr, yleensä ovat pitempiä kuin aurinkovuodet ja lisäksi keskenään eripituisia. Puiden vuosilustojen laskentaan ja mittaukseen perustuva dendrokronologia on toinen riippumaton luonnontieteellinen ajoitusmenetelmä, joka on yhteinen arkeologialle ja ympäristöhistorialle. Dendrokronologiaa voidaan suoraan soveltaa puusta valmistettuihin esineisiin. Erittäin merkittävää on, että dendrokronologinen tutkimus on kyennyt rakentamaan tuhansien vuosien pituisia vuosilustosarjoja, joita soveltaen on mm. laadittu menetelmiä, joiden avulla radiohiiliajoitukset voidaan korjata eli kalibroida aurinkovuosia vastaaviksi. Pääosa ensyklopediassa esitetyistä esihistoriallisista vuosiluvuista pohjautuvat radiohiiliajoituksiin, jotka on kalibroitu käyttäen Groningenin yliopistossa laadittuun Cal25 -tietokoneohjelmaan sisältyvää, kumulatiiviseen todennäköisyysjakauman mediaaniin perustuvaa menetelmää. Itäisessä ja pohjoisessa [[Fennoskandia|Fennoskandiassa]] on koemielessä käytetty myös arkeomagnetismiin sekä mineraalien luminesenssi-ilmiöihin perustuvia riippumattomia ajoitusmenetelmiä. Arkeologisiin muinaisjäännöksiin ([[Arkeologia|arkeologia]]) on myös sovellettu maankohoamisesta johtuvaan rannansiirtymään perustuvaa kronologiaa, jonka aika-asteikko kuitenkin on saatu radiohiiliajoituksista. </P> <BR> [[Sisällysluettelo: Arkeologia|Sisällysluettelo: Arkeologia]]<BR><BR>luettelo: Arkeologia]]<BR><BR>  +
hide properties that link here 
Ajoittaminen + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.