Browse wiki

Jump to: navigation, search
Ahkanålke
Id 151275  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Olavi Korhonen +
Otsikko Ahkanålke +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke + , Ahkanålke +
Categories Områden och geografi  + , Artikeln på svenska  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 20 elokuu 2014 17:14:54  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> Ahkanålke / Akka<P align="justify"> Ahkanålke / Akkanålke, <i>Áhkánålggie</i>, är det lågfjäll i Norrbottens län, Sverige, som ligger närmast kusten. Fjället når en höjd av 751 m. och toppen ligger därför över trädgränsen. En stor del av den högsta skogen består av vindpinad granskog. Fjället dominerar tillsammans med Vittjokk terrängen söder om [[Arvidsjaur| Arvidsjaur]]. Förleden är umesamisk genitiv av [[Akka (svenska)| <i>áhkká</i>]], efterleden är <i>ålggie</i> 'fjällaxel, utskjutande del av fjäll eller berg'. </P> <P align="justify"> [[Arvidsjaur|Arvidsjaur]] [http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/arvidsjaur/Pages/vittjakk-akkanalke.aspx link till länssturelsens sidor]</P> link till länssturelsens sidor]</P>  +
hide properties that link here 
Ahkanålke + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.