Suohpan (suopunki, fi.), a lariat-like rope

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Suohpan (suopunki)

Suopunki on poronhoidon keskeinen työväline. Se on tavallisesti n. 20-25 m pitkä, ohut ja luja köysi, johon on liitetty kaksireikäinen, poronsarvesta vuoltu kiela. Kielan toiseen reikään on kiinnitetty köyden pää ja toisen reiän läpi juoksee suopungin silmukka. Suopunki on erittäinen monipuolinen työväline, jota käytetään porojen kiinniottamisen lisäksi tilapäisesti myös moneen muuhun tarkoitukseen.

Suopunki on pohjoissaameksi suohpan. Sana on johdos heittämistä tarkoittavasta verbistä suohpput, joka tunnetaan lähes kaikissa saamelaiskielissä, poikkeuksina saamelaiskielten muodostaman kielijatkumon ääripäät, etelä- ja turjansaame. Suopunkia tarkoittava johdos sen sijaan näyttää olevan länsisaamelainen ja se tunnetaan etelä-, uumajan-, luulajan- ja pohjoissaamessa sekä myös inarinsaamessa. Viime mainitussa se voisi olla myös lainaa pohjoissaamesta. Saamelaiskielet

Poronhoitoalueella sana on lainautunut suomen kielen pohjoisiin murteisiin ja niistä levinnyt yleiskieleen muodossa suopunki.


Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Suohpan (suopunki, fi.), a lariat-like rope

The lasso is an important tool in reindeer herding. It is usually made of a thin, strong rope 20-25 metres long. Attached to it is a kiela toggle carved out of reindeer horn with two holes. One end of the rope is knotted through one hole and the noose runs through the other. The lasso is a very versatile tool, which is used for many other purposes than just catching reindeer.

The North Saami word for lasso is suohpan. The word is derive from the verb suohpput, which means to throw. Corresponding forms of this verb are found in all the Saami languages apart from those at the extremes of the continuum: South and Ter Saami. A derived form meaning a lasso seems to be a feature of western Saami languages, and such forms are found in South, Ume, Lule and North Saami, as well as in Inari Saami, in which it may be a loan word from North Saami.

In the reindeer herding region, the word was borrowed into the northern dialects of Finnish, from which it has spread into the standard language in the form suopunki.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den