Stállu (the origin of the word)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Stállu (sanan alkuperästä)

Saamelaiseen kertomusperinteeseen kuuluu taruolento, joka on pohjoissaamelaiselta nimeltään stállu. Staalo on iso, vahva, ilkeä ja tyhmä ihmistä muistuttava olento, jättiläinen, jonka nokkelampi saamelainen yleensä kamppailussa kukistaa. Lapsia varoiteltiin staalosta, sillä tämä saattoi siepata heidät säkkiinsä varsinkin pimeän aikaan ja syödä suuhunsa. Staalotarinoita on kerrottu miltei kaikkialla saamelaisalueilla. Kildininsaamessa ja paikoin koltassa myös karhua on sanottu staaloksi.

Nimityksen stállu alkuperää ei toistaiseksi ole selvitetty täysin varmasti. Sananalkuinen konsonanttiyhtymä viittaa joka tapauksessa siihen, että kyseessä on melko nuori, saamen kielen erilliskehityksen aikana omaksuttu sana. Lisäksi suuri osa konsonanttiyhtymällä alkavista sanoista on lainaa. On kuitenkin muistettava, että vaikka sana olisikin nuorehko, niin kyseisellä sanalla kuvattava käsite, ilmiö tms. voi olla hyvinkin vanha ja yhteisössä kauan tunnettu. Aikaisempi nimitys on vain korvattu uudella.

Sanalle stállu on esitetty skandinaavista alkuperää ja sitä on verrattu norjan 'isoa, vahvaa miestä' tarkoittavaa sanaa ståle. Mahdollisena on pidetty myös nimityksen liittymistä siihen skandinaaviseen ja alkuaan germaaniseen sanueeseen, johon kuuluu esim. ruotsin ja norjan stål 'teräs'; pohjoissaameen tämä on lainattu asussa stálli 'teräs'.

Staalon nimityksen avulla on muodostettu koko joukko yhdyssanoja, kuten pohjoissaamessa kasvien nimet stáloboska 'Angelica sylvestris, karhunputki' ja stálobárggeš 'Tofieldia pusilla, karhunruoho' (bárggeš '(paulan) nyöri') sekä inarinsaamessa stálunjuvdem 'Cladonia pyxidata, ruskopikaritorvijäkälä'. Mytologisesta puolesta tarkemmin: stállu

Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Muinaisusko, mytologia ja folklore

</div>

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

<p>Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Stállu (the origin of the word)

In Saami lore there is a mythical creature for which the North Saami name is stállu. It was a large, strong, vicious and stupid anthropomorphic creature, a giant that the quick-witted Saamis usually overcame in a fight. Children were threatened with the stállu, which especially when it was dark might steal them and put them in his bag to take them away and eat them up. There are tales about these creatures almost everywhere in the Saami area. In Kildin Saami and in some places where Skolt Saami is spoken, the bear was also called by thus name.

It has not been possible to establish the origin of the word stállu with any certainly. The initial consonant group would indicate that the word is a fairly recent acquisition that came into Saami after it broke away from Finnic. Furthermore, most words beginning with consonant clusters are borrowings. However, it should be remembered that even if it is a more recent loan word, the concept that it expresses may be very old and known to the community since ancient times. The previous name has merely been replaced by a newer one.

It has been suggested that stállu is of Scandinavian origin, and it has been related to the Norwegian word ståle meaning a big, strong man. It has also been considered possible that it is related to the Scandinavian (originally Germanic) word family that is represented by Swedish and Norwegian stål steel . The latter word has been borrowed into Saami in the form stálli.

Different forms of stállu have been used in a large number of compound words, e.g. in North Saami for the plant names stálobárgge Scottish asphodel (Tofieldia pusilla) (bárgge string, cord ) and in Inari Saami stálunjuvdem reindeer moss (Cladonia pyxidata).

About the mythological of the concept of stállu
- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,