Same Ätnam

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Same Ätnam

Vuonna 1944 Ruotsissa perustettiin Sällskapet Same-Ätnam, (Lapska odlingens framtid), saamelaiskulttuuriyhdistys. Myöhemmin 1979 yhdistyksen nimeksi muutettiin Same-Ätnam. Yhdistyksen tehtävänä on edistää erityisesti saamen käsityötä, mutta myös kieltä, teatteria, kirjallisuutta ja musiikkia. Yhdistys osallistuu saamelaiskäräjävaaleihin puolueena "Saemien Eatname". Yhdistyksen toimipaikka eteläsaamelaisten alueella Arvidsjaurissa.

yhdistyksen kotisivut
Valtakunnalliset järjestöt

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

National Saami organization of Saami Aetnam

In 1944 a national cultural association called Sällskapet Same-Ätnam /Lapska odlingens framtid was founded in Sweden. Later the name was changed to Same-Ätnam. The aim of the association is mainly to promote Saami handicrafts, but it also supports the Saami language, theatre, literature and music. The association is represented in elections for the Swedish Saami Parliament by a party called Saemien Eatname . It is based in Arvidjaur in the South Saami region.

www pages of the association
Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Same-Ätnam -sällskapet

Se den finska eller engelska sidan.

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska

,