Saami people in Russian

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Venäjänsaamelaiset

Venäjänsaamelaiset on historiallisessa merkityksessä käytetty termi, jolla tarkoitetaan koltan-, akkalan-, kildinin- ja turjansaamelaisia, jotka olivat Venäjän alamaisia. Suurin osa näiden saamelaisten perinteisistä asuma-alueista kuului Venäjälle 1800-luvulle saakka. Venäjänsaamelaiset-nimitys ei vastaa historiallista todellisuutta 1800-luvun alusta lähtien, koska Venäjän, Ruotsi-Suomen ja Tanska-Norjan väliset rajanvedot jakoivat alueen saamelaiset usean eri valtion alueelle. Kielitieteessä koltan-, akkalan-, kildinin- ja turjansaame oli tapana kutsua yhteisellä nimellä venäjänsaame 1980-luvulle saakka. Nykyään näistä kielistä käytetään termiä itäsaamelaiset kielet.


Sisällysluettelo: Demografia, etnisiteetti ja fyysinen antropologia

Jelena PorsangerMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,