Saamelaisrahasto (Samefonden)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelaisrahasto (Samefonden)

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Saami Fund

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Samefonden

Samefonden, central fond med syfte att främja och stödja rennäringen, den samiska kulturen och samiska organisationer. Regeringen bestämmer årligen det högsta belopp, som får tas ut, och medlen förvaltas av Kammarkollegiet.

Samefonden bildades 1971 genom omvandling av dåvarande Statens lappfond, som bildats 1943 av fyra äldre fonder. Medlen tillförs i huvudsak genom upplåtelser av nyttjanderätt (t.ex. jakt och fiske) samt ersättningar vid skada eller olägenhet för renskötseln eller vid ingrepp enligt vattenlagen. Fonden har genom minskade inkomster och penningvärdets fall försvagats. (Den samlade behållningen 1998 var drygt tjugoen och en halv miljon kronor).

Vid omorganisationen 1971 inrättades en särskild styrelse för fonden, också med samisk representation. Beslut om organisations- och kulturbidragen fattades tidigare av en samisk kulturdelegation inom fonden, men hanteras numera av Sametinget.


Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska

,