Saamelaiskäräjälaki: Ruotsi

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelaiskäräjälaki: Ruotsi

Saamelaiskäräjien perustaminen oli saamelaisoikeusselvityksen (Samerättsutredningen) tärkein ehdotus (SOU 1989:41). Saamelaiskäräjälain mukaan (SFS 1992:1433) käräjät on viranomainen, jonka tulee vaikuttaa saamelaiskulttuurin säilymiseen ja siten tehdä sellaisia aloitteita ja ehdottaa sellaisia toimenpiteitä, jotka edistävät saamelaiskulttuuria.

saamelaiskäräjät

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Act on the Saami Parliament: Sweden

Look the Finnish tab.

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,