Saamelaiskäräjälaki: Norja

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Saamelaiskäräjälaki: Norja

Norjan saamelaiskäräjistä ja saamelaisten muista oikeuksista on säädetty 12.6.1987 hyväksytyssä saamelaislaissa nro 56, Lov om sametinget og andere samiske rettsforhold. Sen lisäksi Norjan Suurkäräjät varmisti saamelaisten aseman kansana 1989 hyväksytyssä perustuslain lisäyksessä § 110 (a), jonka mukaan Norjan valtion velvollisuutena on taata Norjassa saamelaisille sellaiset olosuhteet, joissa he voivat ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja elinkeino- ja yhteiskuntaelämäänsä:

"å legge forholdenen tirette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv".

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Act on the Saami Parliament: Norway

Look the Finnish tab.

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,