Sápmelaš ( a Saami )

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Sápmelaš

Pohjoissaamen sanan sápmelaš kantasanalla sápmi 'saamelainen; saamen kieli; Saamen maa' on vastineet kaikissa saamelaiskielissä (eteläsaamen saemie, koltan sääˊmm); sanaa sápmelaš tarkalleen vastaava johdos tunnetaan laajalti saamelaiskielten itä- ja keskiryhmässä (luulajansaamen sábmelatj, koltan säˊmmlaž), kun taas eteläisimmästä osasta se näyttää puuttuvan. Perinteisesti sanoilla on useissa saamelaiskielissä viitattu vain oman saamelaiskielen puhujiin.

Johdoksen tarkka vastine on suomen heimonnimi hämäläinen (suomalais-saamelaisen kantakielen *šämälänši). Kantavartaloa *šämä on usein pidetty balttilaisena lainana ja verrattu sellaisiin sanoihin kuin liettuan že*me* 'maa', žemai*tis 'alamaalainen, alaliettualainen'; (esi)saamelaiset ja/tai (esi)hämäläiset olisivat siten olleet "(ala)maan" asukkaita (vrt. saamen láddelaš 'suomalainen; ei-saamelainen', jonka alkuosa on lainaa sanan land germaanisesta esimuodosta). Uudemman selityksen mukaan sana on germaaninen laina, jonka lähtökohtana on muinaisnorjan sanan sámr 'tumman harmaa (myös ihmisen lisänimenä)' kantagermaaninen alkumuoto sæ*ma-. Kyseessä olisi siinä tapauksessa alkuaan nimitys, jota "vaaleat" germaanit olisivat käyttäneet "tummista" (esi)saamelaisista.

Jälkimmäinen etymologia perustuu oletukseen, että samaa alkuperää on myös suomen kielen sana hämärä 'dark, dim, obscure'. Sanojen hämäläinen ja hämärä yhteenkuuluvuutta on oletettu germaanisesta etymologiasta riippumattakin.


Sisällysluettelo: Demografia, etnisiteetti ja fyysinen antropologia

Sisällysluettelo: Etymologia

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Sápmelaš ( a Saami )

The stem sàpmi a Saami, the Saami language, the Saami land of the North Saami word sápmelaš has corresponding forms in all Saami languages (South Saami saemi, Skolt sääˊmm); forms corresponding exactly to the word sápmelaš are found extensively in the eastern and central Saami languages (Lule Saami sábmelatj, Skolt säˊmmlaž), but it appears to be absent from the southernmost part of the Saami area. Traditionally the words are used in many Saami languages to refer only to speakers of their own Saami language.

An exact counterpart of the derivation is the Finnish tribal name hämäläinen (person) from Häme (< Proto-Finnic-Saami *šämäläníi). The original root *šämä has often been regarded as a Baltic loan word and related to words like Lithuanian žÂmÅ land, žemaĩtis lowlander, inhabitant of lower Lithuania ; the Saamis and/or the Hämäläinens (or their respective ancestors) would thus have been inhabitants of the (low)lands (cf. Saami láddelaš a Finn, a non-Saami , the first element of which is a borrowing from the proto-form of the Germanic word land). According to a more recent explanation, the word is a Germanic borrowing from the Old Norwegian word sámr dark grey (also an epithet for a person) , the Proto-Germanic form of which is reconstructed as *s??¯ ma-. In this case it would originally have been a name used by the fair Germanic speakers for the dark Saamis (or their forefathers).

The latter etymology is based in the assumption that the Finnish word hämärä dark, dim, obscure has the same origin. A relationship between the words hämäläinen and hämärä has been posited independently of the Germanic etymology.


Table of contents: Etymology

Table of contents: Demography, ethnicity and physical anthropology

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,