Rheen, Samuel

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Rheen, Samuel

Samuel Rheen (?-1680) oli ruotsalainen pappi ja etnografi ja Råneån kirkkoherra 1671-80.

Samuel Rheen oli piitimeläistä talonpoikas- tai pirkkalaissukua (pirkkalaiset). Ennen nimittämistään Råneån kirkkoherraksi Rheen toimi 1641-64 pappina Piitimessä ja 1666-1671 saarnaajana Jokkmokissa. Hänelle kertyi näin perusteellinen saamelaisten tuntemus, jota hän hyödynsi Ruotsin Antikviteettikollegion pyytäessä Lapissa toimivilta papeilta tietoja Johannes Schefferuksen Lapponia -teoksen valmistelua varten. Rheenin kertomus En kortt relation om lapparnes lefwerne och sedher valmistui Lapponian lähteistä ensimmäisenä n. 1670.

Rheenin kuvaus koskee lähinnä luulajansaamelaisia (luulajansaame). Hän antaa tietoja varsinkin saamelaisten tapakulttuurista ja näiden esikristillisestä maailmankuvasta. Kertomukseen liittyy kuva noitarummusta, transsiin vajoavasta noidasta (samanismi) sekä kaksi harvinaista kuvaa luulajansaamelaisesta lavauhrista (uhraaminen).

Samuel Rheen oli asiantunteva ja tarkkasilmäinen havainnoitsija ja osoittaa kertomuksessaan aitoa etnografin otetta. Lähdekriittisesti ongelmalliseksi on kuitenkin muodostunut se, että Antikviteettikollegion toimeksiannosta tehdyistä kuvauksista ensimmäiseksi valmistuneena sen kopioita kierteli muiden Lapin pappien luettavana ja monet myöhemmät Lapponian lähdedokumenttien laatijat pohjasivat kuvauksensa pitkälti siihen.


Sisällysluettelo: Biografiset artikkelit

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Rheen, Samuel (engl. ver.)

Rheen, Samuel (?-1680), s Swedish clergyman and ethnographer, Rector of Råneå 1671-1780.

Samuel Rheen was of Pite peasant or birkarl (Birkarlar) stock. Before he was appointed Rector of Råneå, he was a clergyman in Piteå from 1641 to 1664 and a preacher in Jokkmokk between 1666 and 1671. He thus acquired a thorough knowledge of the Saami, which he used when the Swedish Collegium of Antiquities requested clergymen working in Lapland to supply information for Johan Schefferus's work Lapponia. Rheen s report En kortt relation om lapparnes lefwerne och sedher 'A Short Account of the Lapps Life and Customs' was the first of the sources for Lapponia to be completed, being submitted about 1670.

Rheen s description concerns mainly the Lule Saami. He provides information about their customs and their pre-Christian cosmology. The report includes pictures of a shaman s drum and a shaman falling into a trance (Shamanism) and two rare pictures of Lule Saami sacrificial platforms, although one of them seems somewhat fantastical with its highly uncharacteristic steps.

Samuel Rheen was a knowledgeable and astute observer, and with his report shows genuine talent as an ethnographer. There is, however, a problem with source reliability caused by the fact that the Collegium of Antiquities had copies of the first report that was submitted to it circulated among the other clergymen in Lapland, with the result that many who subsequently contributed source material for Lapponia based their accounts to a considerable extent on Rheen's report.


Table of contents: Biographical articles‏‎

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den