Reuterskiöld, Edgar (engl. ver.)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Reuterskiöld, Edgar

Edgar Reuterskiöld (1872-1932) oli ruotsalainen uskontotieteilijä, vuodesta 1916 Uppsalan yliopiston uskontohistorian professori ja vuodesta 1928 Växjön hiippakunnan piispa.

Edgar Reuterskiöld kirjoitti aikanaan arvovaltaisen teoksen saamelaisten muinaisuskosta De Nordiska lapparnas religion (1912), mitä kuitenkin on jo pidettävä vanhentuneena, sekä julkaisi kokoelman lappologian klassisia lähteitä (Källskrifter till lapparnas mytologi 1910), jossa ovat luettavissa mm. Carl Solanderin, Henric Forbuksen, Simon ja Jens Kildalin ym. tiedonannot. Tämä asiakirjakokoelma yhdessä K. B. Viklundin 1800-1900 -lukujen taitteessa julkaisemien Johan Schefferuksen Lapponian lähteitten ohella avasi uuden vaiheen saamelaisten esikristillisen maailmankuvan tutkimuksessa, ja sitä on edelleenkin pidettävä merkittävänä lähdeteoksena.

Reuterskiöld edusti aikansa evolutionistisia ja skandinavistis-diffusionistisia perusnäkemyksiä. Varhaisimpaan metsästyskulttuurivaiheeseen Reuterskiöld laski vain karhunpalvonnan (karhukultti). Myöhempään nomadiseen (poropaimentolaiseen) kulttuurivaiheeseen hän liitti mm. seitapalvonnan (sieidi). Erityisen teorialähtöinen Reuterskiöld oli animatismin eli luonnon elollistamisen edustajana. Animatismi oli R. R. Marettin (1866-1943) lanseeraama uskontoilmiön alkuperää perusteleva ajatus. Sen mukaan ihmisellä on luontainen taipumus elollistaa ympäristönsä, varustaa se persoonattomalla voimalla, suomalaisittain "väellä". Uskontoevolutionistisessa ajattelussa animatismin ajateltiin edeltäneen animismia eli luonnon sielullistamista, eli ikään kuin personifioitujen sielujen hahmottamista ympäröivässä maailmassa. Reuterskiöldin määritelmän mukaan seita on alun perin ollut "alueen elollisen voiman keskittymä". Tästä ekologisesta näkemyksestä saamelaiset olisivat "korkeampien" naapurikulttuurien vaikutuksesta siirtyneet pitämään seitoja persoonallisina ja jumalallisina ja muutenkin kehittäneet itselleen eri luonnon- ja elämänpiireistä vastaavia jumaluuksia. Skandinaavisten laina-ainesten etsijänä saamelaisten etnisestä uskonnosta Reuterskiöld oli yksi aikansa innokkaimmista. Nykynäkökulmasta Reuterskiöld näyttäytyy kuitenkin jälleen yllättävän modernina korostaessaan saamelaisten varhaisimman kulttuurivaiheen kohdalla heidän läheistä luontosuhdettaan, sitä etteivät he erottaneet itseään luonnosta vaan mielsivät itsensä osaksi sitä.


Sisällysluettelo: Biografiset artikkelit

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Reuterskiöld, Edgar (engl. ver.)

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den