Reindeer-herding cooperative

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Paliskunta

Paliskunta, bálggus on hallinnollinen poronhoitoyksikkö Suomessa, jossa on 57 paliskuntaa. Paliskunnan toimintaa johtaa poroisäntä (boazoisit), jonka paliskunnan yleiskokous valitsee määräajaksi. Hän huolehtii poronhoitolain mukaisesta toiminnasta omassa paliskunnassaan. Poroisännän apuna toimivat varaporoisäntä, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä työnjohtajat eli kympit ja nykyisin erityinen hallitus. Lisäksi paliskunnissa toimii valantehneitä, joiden tehtävänä on tarkastaa ja arvioida porojen muille elinkeinoille tekemät vahingot. Nämä ovat lähinnä heinävahinkoja. Paliskunnan tehtäviin kuuluu etto- ja erotustoiminnan järjestäminen, poroaitojen rakentaminen ja huolto, toimihenkilöiden (lähinnä erotuksien yövartioiden ja lukumiesten) palkkaaminen, edustajien lähettäminen naapuripaliskuntiin, eksyneitä poroja hakemaan sekä heinävahinkojen arvioiminen ja korjaaminen.Poroerotus
Paliskuntain yhdistys

Poronhoito- / poro-aiheisia linkkejä: poronhoito - kokoomasivu

Anna IdströmMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Reindeer-herding cooperative

Reindeer-herding cooperative, bálggus, is the smallest local unit in the administration of reindeer husbandry in Finland, altogether 57 cooperatives. It is headed by a chief of district (boazoisit), who is chosen for a fixed term by the council of reindeer owners. His job is to ensure the implementation of the provisions of the Law on Reindeer Husbandry in his area. He is assisted in this by a vice chief of districty, a secretary and a treasurer as well as by overseers and nowadays a special governing board. The reindeer-grazing association also has sworn assessors whose task it is to inspect and assess damage to other occupations caused by reindeer. Most of the claims concern damage to hay crops. It is the task of the reindeer-grazing association to organize the round-up and separation of the reindeer, to build and maintain reindeer fences, to hire temporary officials(mainly nightwatchmen and tellers during the separation of the reindeer), to send representatives to neighbouring reindeer-grazing associations in search of stray animals and to assess and provide compensation for damage done to hay crops.

Anna IdströmMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den