Rátnu (raanu)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Rátnu (raanu)

Sana rátnu (eteläsaamessa graanoe, koltassa räänn jne.) 'kotalouteena tai vuodevaatteena käytetty raitakuvioinen villatekstiili' tunnetaan kaikissa saamelaiskielissä. Norjan rannikon merisaamelaisten oletetaan omaksuneen raanunkudontatekniikan ja siihen liittyvän terminologian (kanta)skandinaaveilta. Saamen rátnu-sanan lähtökohtana pidetään norjan sanaa grene, græne 'raanu'. Nykyisin vallalla olevan käsityksen mukaan norjan sana on kuitenkin kantaskandinaavia nuorempi keskialasaksan (grein) välityksellä tullut laina muinaisranskan sanasta graine 'kankaiden värjäykseen käytetty punaväri; punaiseksi värjätty kangas'. Jos tämä selitys norjan sanan alkuperästä on oikea, niin saamen sanan laaja levikki on ymmärrettävissä siten, että sana on tärkeän kauppatavaran nimityksenä suhteellisen myöhään kulkeutunut saamelaiskielestä toiseen. Samalla tavoin saamesta lainautunut on tämän selitysvaihtoehdon mukaan myös suomen raanu.

On myös ajateltu, että saamen sana olisi lainautunut suomesta. Suomen raanu-sanan lähtömuotona olisi kenties jokin ensi tavussa pitkän aa-vokaalin sisältänyt (ala)saksalainen muoto, mutta tällaista ei ole osoitettavissa. Ensi tavun vokaali (saamen á, suomen aa) on norjan grene, græne sanojen pohjalta joka tapauksessa vaikeasti selitettävä.


Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,,